The Synchronization of Price Cycles in the Local Housing Markets in Poland in 1996-2012

Michał Kruszka , Radosław Trojanek

Abstract

The main aim of the paper was to identify the synchronization of dwelling price cycles in the secondary housing market in the years 1996-2012 in the six biggest cities in Poland. This aim determines the scope of the subject, which includes price changes in the secondary housing market, relating both to full and limited ownership rights to private accommodation. The research refers only to dwellings located in multi-family buildings
Author Michał Kruszka - Vistula University, Poland
Michał Kruszka,,
-
, Radosław Trojanek (WZ / KM)
Radosław Trojanek,,
- Department of Microeconomics
Other language title versionsSynchronizacja cykli cen na lokalnych rynkach mieszkaniowych w Polsce w latach 1996-2012
Journal seriesŚwiat Nieruchomości, ISSN 1231-8841, (B 10 pkt)
Issue year2014
No4 (90)
Pages5-11
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishrynek mieszkaniowy, cykle cen na rynku nieruchomości
Keywords in Englishbusiness cycle, housing market, house price cycle
Abstract in PolishW artykule podjęto próbę identyfikacji synchronizacji cykli cen mieszkań na wtórnym rynku mieszkaniowym w latach 1996-2012 w sześciu największych miastach w Polsce. Pierwszym krokiem analizy było przeprowadzenie korekty sezonowej. W dalszej części wykorzystano neoklasyczne podejście wskazujące na uznawanie wahań cyklicznych za synonim odchyleń od tendencji rozwojowej danej wielkości makroekonomicznej. Kolejne etapy prac ekonometrycznych polegały na przeprowadzeniu analizy widmowej. Rezultaty badań wskazują, że wahania cen mieszkań na wtórnym rynku w Polsce, definiowane jako odchylenia od jego trendu, wykazują relatywną zgodność w występowaniu punktów zwrotnych. Nie jest to jednak całkowita zbieżność, o czym świadczy to, że nie wszystkie miasta w tym samym czasie rozpoczynają i kończą fazę spadków cen. Ponadto, miastami, w których najwyraźniej obserwowane jest zjawisko synchronizacji oscylacji cen mieszkań na rynku wtórnym są Gdańsk, Łódź, Poznań i Wrocław.
DOIDOI:10.14659/worej.2014.90.01
URL http://swiatnieruchomosci.krakow.pl/components/com_jshopping/files/demo_products/90_01.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2021-05-06)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?