Rozwój badań user experience jako konsekwencja zmian technologicznych

Marta Pabian

Abstract

The technological revolution has affected consumer behaviour and has accelerated the development of marketing research. The velocity of the occurring changes and the increasing uncertainty in the economic environment are an impulse to seek after new, more efficient research methods. This has led to the emergence of the user experience - a complex issue from the borderline of many domains, inter alia, psychology, marketing, information technology, cognitive science, and graphics. The article aims at presentation of the issue of user experience as a consequence of the impact of technological changes on consumer behaviour and marketing research. The considerations contained therein are of the descriptive and explanatory nature. They are based on studies of the literature in the area of marketing research and user experience as well as consumer behaviour. In her article, the author also discussed the technical possibilities to carry out research. Key words: consumer behaviour, marketing research, user experience research.
Author Marta Pabian (UEP)
Marta Pabian,,
- Poznań University of Economics and Business
Other language title versionsDevelopment of User Experience Research as a Consequence of Technological Changes
Journal seriesKonsumpcja i Rozwój, ISSN 2083-6929, (B 7 pkt)
Issue year2017
No3 (20)
Pages24-33
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzachowania konsumenckie, badania marketingowe, badania user experience
Abstract in PolishRewolucja technologiczna wpłynęła na zachowania konsumentów i przyspieszyła rozwój badań marketingowych. Szybkość zachodzących zmian i pogłębiająca się niepewność w otoczeniu gospodarczym są impulsem do poszukiwania nowych, bardziej skutecznych metod badawczych. Doprowadziło to do powstania user experience - złożonego zagadnienia z pogranicza wielu dziedzin, m.in. psychologii, marketingu, informatyki, kognitywistyki i grafiki. Artykuł ma na celu przedstawienie zagadnienia user experience jako konsekwencji wpływu zmian technologicznych na zachowania konsumenckie i badania marketingowe. Rozważania w nim zawarte mają charakter opisowy i wyjaśniający. Opierają się na studiach literatury z zakresu badań marketingowych i user experience oraz zachowań konsumenckich. W artykule omówiono również techniczne możliwości przeprowadzenia badań.
Languagepl polski
Score (nominal)7
ScoreMinisterial score = 7.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?