Koncepcja kluczowej umiejętności menedżerów jako odpowiedź na wyzwania współczesnego zarządzania

Julian Dąbrowski

Abstract

This article attempts to present and organise the tasks performed by contemporary managers in various positions. The aim of the article is to find a single competence which could be regarded as essential for every manager. After researching the literature, the author proposes that the fundamental managerial ability in the current socio-economic system should be the ability to diagnose the competences necessary for completing a particular task. At the core of this approach is the belief that for the effective management of an organization, managers should have a very precise knowledge of the development needs of their employees.
Author Julian Dąbrowski (WZ / KZAZP)
Julian Dąbrowski,,
- KZAZP
Other language title versionsThe Concept of a Key Managerial Competence as an Answer to the Challenges of Contemporary Management
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2014
Vol2
No9
Pages43-60
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishkompetencje menedżerskie, samoprzywództwo, rozwój pracowników
Keywords in Englishmanagerial competences, self-leadership, development of employees
Abstract in PolishW niniejszym artykule podjęto próbę zebrania współczesnych zadań kadry kierowniczej i uporządkowania ich. Na ich podstawie postawiono hipotezę, że możliwe jest wyłonienie pojedynczej umiejętności menedżera, którą można uznać za kluczową dla zarządzania przedsiębiorstwami w obecnych warunkach społeczno-gospodarczych. Zdefiniowanie i opisanie tej umiejętności było celem niniejszego artykuły. Artykuł podzielono na trzy części. W pierwszej została zebrana wiedza dotycząca uniwersalnych zadań realizowanych przez kadrę kierowniczą, niezależnie od zajmowanych stanowisk. Część drugą stanowi opis kluczowej, zdaniem autora, umiejętności, którą jest umiejętność diagnozowania kompetencji niezbędnych do realizacji zadania. Trzecia część pokazuje praktyczne przykłady wdrożenia takiej umiejętności i opiera się na obserwacjach własnych autora. U podstaw tego artykułu leży przekonanie, że dla skutecznego zarządzania organizacją, kierujące nią osoby powinny posiadać możliwie precyzyjną wiedzę o potrzebach rozwojowych swoich pracowników.
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202014/03_dabrowski.pdf
Languagepl polski
File
SOEP_03_dabrowski.pdf 207.86 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 6.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?