Skutki zmiany zasad zaliczania odsetek do kosztów uzyskania przychodów w ramach niedostatecznej kapitalizacji

Marta Kluzek

Abstract

The choice of funding the company's capital is important from the point of view of tax planning because equity financing and financing of foreign capital have different tax consequences which have an impact on the profits generated by the company and budget revenues. Interest, unlike dividends, are the tax costs. Low equity of company compared to the size of debt, which derives from a shareholder, brings tax advantages both on the national and international levels. To reduce the erosion of the tax base through the free formation of the capital structure of companies, many countries have introduced special rules relating to thin capitalization. In Poland, legal regulations concerning this phenomenon changed on January 1, 2015. This article attempts to answer the question whether the situation of capital companies has improved or deteriorated in the light of examination of interest as deductible expenses in corporate income tax under the thin capitalization rules. Based on data from the financial statements of the capital accumulated in the database Amadeus, the author conducted an analysis of the parameters specified in the regulations relating to thin capitalization in Poland. The data indicated that the new rules of taxation are more favorable to the total number of companies.
Author Marta Kluzek (WZ / KIiRK)
Marta Kluzek,,
- Department of Investment and Capital Markets
Other language title versionsThe Effects of Changes in Tax Rules Relating to Interest in Thin Capitalization
Journal seriesAnnales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, ISSN 0459-9586, e-ISSN 2449-8513, (B 11 pkt)
Issue year2016
Vol50
No1
Pages497-506
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishstruktura kapitału; opodatkowanie; niedostateczna kapitalizacja
Keywords in Englishcapital structure; taxation; thin capitalization
Abstract in PolishWybór formy finansowania spółki kapitałowej jest istotny z punktu widzenia planowania podatkowego, gdyż finansowanie kapitałem własnym i finansowanie kapitałem obcym pociąga za sobą inne konsekwencje podatkowe, co nie pozostaje bez wpływu na zyski generowane przez przedsiębiorstwo oraz dochody budżetowe. Odsetki bowiem, w przeciwieństwie do dywidend, stanowią koszty podatkowe. Finansowanie spółki w niewielkim stopniu kapitałem własnym, nieadekwatnie niskim w stosunku do rozmiarów prowadzonej działalności, a w przeważającym stopniu kapitałem wierzycielskim pochodzącym jednak od udziałowca (akcjonariusza), przynosi korzyści podatkowe spółce i jej właścicielom zarówno na gruncie krajowym, jak i międzynarodowym. Aby ograniczyć erozję bazy podatkowej przez swobodne kształtowanie struktury kapitałowej spółek, wiele państw wprowadziło szczególne reguły odnoszące się do zjawiska niedostatecznej kapitalizacji. W Polsce 1 stycznia 2015 r. zmieniły się regulacje prawne dotyczące tego zjawiska. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy sytuacja spółek kapitałowych uległa poprawie czy pogorszeniu w świetle zmian zasad zaliczania odsetek do kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych w ramach niedostatecznej kapitalizacji. Na podstawie danych ze sprawozdań finansowych spółek kapitałowych, zgromadzonych w bazie Amadeus, została przeprowadzona analiza parametrów określonych w regulacjach dotyczących niedostatecznej kapitalizacji w Polsce, na podstawie której wskazano, że nowe zasady opodatkowania, w stosunku do tych, które obowiązywały do 2014 r. włącznie, są korzystniejsze dla ogółu spółek.
DOIDOI:10.17951/h.2016.50.1.497
URL https://journals.umcs.pl/h/article/view/1659/1997
Languagepl polski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 11.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?