Potencjał sektora biofarmaceutycznego Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) szansą dla rozwoju aliansów otwartych innowacji i nowych form współpracy

Łukasz Puślecki , Piotr Trąpczyński , Michał Staszków

Abstract

The aim of this article is to identify the potential of the biopharmaceutical sector in Central and Eastern Europe (CEE) as an opportunity for the development of open innovation alliances and new forms of cooperation in biopharmaceuticals companies based on the latest data from ASAP (Association of Strategic Alliance Professionals) and National Science Center research project. The authors also analyzed the level of innovation of CEE countries, taking into account key indicators for the creation of open innovation alliances.
Author Łukasz Puślecki (WGM / KZM)
Łukasz Puślecki,,
- Department of International Management
, Piotr Trąpczyński (WGM / KKM)
Piotr Trąpczyński,,
- Department of International Competitiveness
, Michał Staszków (WGM / KZM)
Michał Staszków,,
- Department of International Management
Other language title versionsPotential of the Biofarmaceutical Sector of the Central and Eastern Europe Countries (CEE) as a Chance for the Development of Open Innovation Alliances and New Forms of Cooperation
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2018
No352
Pages201-212
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishsektor biofarmaceutyczny, alians strategiczny, alians otwartych innowacji, klaster biotechnologiczny, innowacyjność gospodarek
Keywords in Englishbiopharmaceutical sector, strategic alliances, open innovation alliances, biotech cluster, innovation of economies
Abstract in PolishCelem artykułu jest próba określenia potencjału sektora biofarmaceutycznego Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) jako szansy dla rozwoju aliansów otwartych innowacji oraz nowych form współpracy firm w sektorze biofarmaceutycznym na podstawie najnowszych danych uzyskanych z ASAP (Association of Strategic Alliance Professionals) oraz w ramach realizowanego grantu Narodowego Centrum Nauki. Autorzy dokonali również analizy poziomu innowacyjności krajów z regionu CEE, biorąc pod uwagę wskaźniki kluczowe z punktu widzenia tworzenia aliansów otwartych innowacji.
URL https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_341_360/SE_352/17.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 24-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?