Are the Highest Mutual Fund Fees Justified by Their Performance?

Alicja Fraś

Abstract

A mutual fund fee - being the price of a product - is related to the features of the product, like fund results, which are the base in the inves's purchase decision making process. In the present study, we examine whether there is a relation between good performance of the fund in the past (1- and 5-year-time horizons) and the current fee. The research for the Polish open-ended mutual funds market in 2017 indicates that there is no clear linear or non-linear relation between past performance and current charges. The computations were conducted using fitting curves packages in the R programming language and a correlation analysis. In the second part of the article, the strategies of investing in the cheapest and the most expensive funds were compared, with a split into fund types (stock, mixed and bond funds). The overall conclusion is that performance is not a driver for imposing higher fees on the investors. If it is not, then either fee distribution among the funds is random or other non-fundamental factors matters.
Author Alicja Fraś (WE / KTPiPP)
Alicja Fraś,,
- Department of Money Theory and Monetary Policy
Other language title versionsCzy wyniki tłumaczą wysokość opłat w najdroższych funduszach inwestycyjnych?
Journal seriesProblemy Zarządzania, ISSN 1644-9584, (B 11 pkt)
Issue year2018
Vol16
No2 (74)
Pages62-73
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishfundusze inwestycyjne, opłaty, wyniki funduszu
Keywords in Englishmutual fund, fund fees, charges, fund performance
Abstract in PolishOpłata w funduszu inwestycyjnym - będąca ceną produktu - powinna być powiązana z cechami produktu, jak na przykład wyniki, na podstawie których inwestorzy podejmują decyzje odnośnie do zakupu. W niniejszej pracy sprawdzono czy istnieje zależność pomiędzy dobrymi wynikami funduszu w przeszłości (1- i 5-letni horyzont czasowy) a opłatą bieżącą. Badanie polskich otwartych funduszy inwestycyjnych w 2017 roku pokazuje, że nie ma wyraźnej liniowej bądź nieliniowej zależności między wynikami a opłatą bieżącą. Obliczenia zostały wykonane przy użyciu narzędzia dopasowywania krzywych w programie R i analizy korelacji. W drugiej części artykułu porównano strategie inwestowania w najdroższe i najtańsze fundusze z podziałem na typ funduszu (akcji, mieszane i obligacji). Wywnioskowano, że wyniki nie są istotnym czynnikiem podnoszącym opłaty. Jeśli opłaty nie zależą od rezultatów funduszu, to albo dystrybucja opłat pomiędzy funduszami jest losowa, albo wyjaśnienia należy szukać wśród czynników niefundamentalnych, jak reklama czy aspekty behawioralne
DOIDOI:10.7172/1644-9584.74.3
URL https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=175897
Languageen angielski
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, 12-04-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 12-04-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruFinancial Markets - Current Issues
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?