Marka i jej tożsamość jako źródło wartości dodanej obszaru metropolitalnego

Magdalena Florek , Karolina Janiszewska

Abstract

A brand is perceived as a combination of functional and emotional features which are of importance in the selection process and providing user satisfaction underlies a classic model of added value. The concept has also been applied with reference to place brands. This indicates that if an administrative unit intends to create added value for its stakeholders the authorities should manage the place with the target groups' needs and expectations in mind i.e. adopt a marketing concept targeted at brand building. At the same time metropolitan areas are becoming similar with respect to their functions and attributes. Therefore, it is their ability to create added value that may differentiate them and determine the target groups' preference. In this context a definition of the brand identity of the place is of key and strategic importance. It determines in a significant way the perception of the location and ultimately creates added value. It is worth emphasizing that, in the case of metropolitan areas, the process of creating added value involves the use of important assumptions about the relationships between the units of which the metropolitan areas consist. If done skilfully emphasized the relations may result in a synergy of added value.
Autor Magdalena Florek (WZ / KHiM)
Magdalena Florek
- Katedra Handlu i Marketingu
, Karolina Janiszewska - BrandUp
Karolina Janiszewska
-
Inne wersje tytułuBrand and its Identity as a Source of Added Value for a Metropolitan Area
Tytuł czasopisma/seriiStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Rok wydania2015
Tom3
Nr8
Paginacja49-66
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.7
Słowa kluczowe w języku polskim marka terytorialna, obszar metropolitalny
Słowa kluczowe w języku angielskimplace brand, metropolitan area
Streszczenie w języku polskimŹródłem klasycznego modelu wartości dodanych jest marka postrzegana jako zestaw cech funkcjonalnych i emocjonalnych, które są istotne w procesie wyboru oraz kreowania satysfakcji dla odbiorców. Koncepcja wartości dodanych ma także zastosowanie w odniesieniu do marek terytorialnych. Jednostki terytorialne, chcąc tworzyć wartość dodaną dla swoich interesariuszy, powinny przyjąć koncepcję marketingową skoncentrowaną na budowaniu marki. Jednocześnie obszary metropolitalne pod względem pełnionych funkcji i posiadanych atrybutów stają się do siebie podobne. To, co może je wyróżniać i determinować preferencje grup docelowych, to zdolność do kreowania wartości dodanej. W tym kontekście kluczowe i strategiczne znaczenie ma zdefiniowanie tożsamości marki terytorialnej. Należy podkreślić, że w przypadku obszarów metropolitalnych proces tworzenia wartości dodanej wymaga przyjęcia istotnych założeń dotyczących relacji między jednostkami ją tworzącymi, które mogą zapewnić efekt synergii wartości dodanych.
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202015/03_florek_janiszewska.pdf
Językpl polski
Plik
03_florek_janiszewska.pdf 185.72 KB
Punktacja (całkowita)10
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*6 (2020-09-12)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?