Application of Characteristic Volumes and Topological Indices of Molecules in Toxicity Prediction of Several Anionic Surfactants in Aquatic Environment

Ryszard Zieliński

Abstract

In this work we study the effect of the chemical structure of several anionic surfactants belonging to sodium salts of sulfonated alkyl esters of fatty acids on their toxicity against organisms living in aquatic environment which is expressed by means of some published in literature experimental values of pEC50 obtained for Daphnia magna in 48 hours test. We try to correlate the experimental pEC50 data with both characteristic volume (VX) of the surfactant molecule and two types of topological indices: Wiener's number (WN) and the polarity number (PN) calculated for the tested surfactants using. We have used linear correlation function between pEC50 and VX, WN and PN. We have found a good correlation between experimental and computed values of both log KO/W and pEC50 for Daphnia magna in aqueous solutions of sodium salts of sulfonated alkyl esters of fatty acids having various structures of both acidic and alcoholic part of the ester moiety of the surfactant molecules. The resulting correlation equations are as follows: log KO/W = 0.003766 . VX + 0.002548 . WN - 0.04234 . PN - 0.8610 pEC50 = 0.001954 . VX + 0.0008549 . WN + 0.2343 . PN
Author Ryszard Zieliński (WT / KTiAI)
Ryszard Zieliński,,
- Department of Technology and Instrumental Analysis
Other language title versionsZastosowanie objętości charakterystycznej oraz indeksów topologicznych cząsteczek do przewidywania toksyczności wybranych surfaktantów anionowych w środowisku wodnym
Journal seriesTowaroznawcze Problemy Jakości. Polish Journal of Commodity Science, ISSN 1733-747X, (B 9 pkt)
Issue year2018
No2
Pages86-95
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishsurfaktanty, objętość charakterystyczna, toksyczność, środowisko
Keywords in Englishsurfactants, characteristic volume, toxicity, environment
Abstract in PolishW niniejszej pracy badano wpływ budowy chemicznej kilku anionowych surfaktantów należących do soli sodowych sulfonowanych estrów kwasów tłuszczowych na ich toksyczność w stosunku do organizmów żyjących w środowisku wodnym wyrażoną za pomocą opublikowanych w literaturze doświadczalnych wartości EC50 uzyskanych w 48 godzinnym teście dla rozwielitek (Daphnia magna). Podjęto próby skorelowania doświadczalnych wartości pEC50 z objętością charakterystyczną (VX) cząsteczek surfaktantów i dwoma indeksami topologicznymi: liczbą Wienera (WN) oraz liczbą polarności (PN) obliczonymi dla badanych surfaktantów. Stosowano liniowe funkcje korelacji pomiędzy pEC50 i VX, WN oraz PN. Stwierdzono dobrą korelację pomiędzy doświadczalnymi i obliczonymi wartościami zarówno log KO/W, jak i pEC50 dla Daphnia magna w wodnych roztworach soli sodowych sulfonowanych estrów kwasów tłuszczowych o zróżnicowanej budowie kwasowej i alkoholowej części estrowej obecnej w cząsteczkach tych surfaktantów. Otrzymano równania korelacyjne o następującej postaci: log KO/W = 0.003766 . VX + 0.002548 . WN - 0.04234 . PN - 0.8610 pEC50 = 0,001954 . VX + 0,0008549 . WN + 0,2343 . PN
DOIDOI:10.19202/j.cs.2018.02.08
URL http://www.tpj.uniwersytetradom.pl/images/pelne/2_55_2018.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 15-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?