Wykorzystywanie kooperacyjnych źródeł wiedzy w przedsiębiorstwach usługowych

Marcin Soniewicki

Abstract

Wiedza i procesy zarządzania tym zasobem stanowią obecnie kluczowy element aktywności przedsiębiorstw w kontekście tworzenia i utrzymania ich przewagi konkurencyjnej. Podstawą i pierwszym działaniem w tym zakresie jest pozyskiwanie wiedzy. Nie jest to jednak zagadnienie proste, gdyż nie każdy rodzaj tego zasobu może zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstwa. Współpraca przedsiębiorstwa z podmiotami zewnętrznymi daje możliwość dostępu do wiedzy, która najczęściej nie jest powszechnie dostępna co może realnie poprawić wyniki firmy. Zagadnienie to jest szczególnie ważne dla przedsiębiorstw usługowych ze względu na charakter ich działalności. Wyniki badań empirycznych wskazują na współzależność występującą pomiędzy liczbą wykorzystywanych - przez firmy z tego sektora - kooperacyjnych źródeł wiedzy a poziomem ich konkurencyjności, co uwydatnia znaczenie badanych procesów w branży usługowej. Rezultaty badań wskazują również, że przeciętny zestaw kooperacyjnych źródeł wiedzy stosowanych przez przedsiębiorstwa z branży usługowej jest inny niż w podmiotach z innych sektorów. Istnieją także różnice, w tym zakresie, pomiędzy samymi firmami usługowymi w zależności od dokładnej charakterystyki usług świadczonych przez podmiot.
Author Marcin Soniewicki (WGM / KMM)
Marcin Soniewicki,,
- Department of International Marketing
Other language title versionsThe Use of Cooperative Sources of Knowledge in Service Industry Companies
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2014
Vol2
No1
Pages46-60
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polish wiedza, zarządzanie wiedzą, pozyskiwanie wiedzy, współpraca, kooperacja, usługi, przedsiębiorstwa usługowe
Keywords in Englishknowledge, knowledge management, knowledge acquisition, cooperation, services, service industry companies.
URL http://soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202014/03_soniewicki.pdf
Languagepl polski
File
03_soniewicki.pdf of 19-03-2019
148.25 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?