Formy współdziałania przedsiębiorstw w kooperacji przemysłowej

Dariusz Nowak

Abstract

The article presents the theoretical and empirical deliberation concerning the behavior of enterprises in the process of cooperation. It was found, that cooperation between enterprises in Poland is based on very simple relation, such as: pure transaction, repeated transaction and long-term, define as antagonistic relations. It should be emphasized, that advanced relationships, such as buyer - seller partnership, strategic alliances and total cooperation were used very seldom.
Autor Dariusz Nowak (WZ / KZAZP)
Dariusz Nowak
- Katedra Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa
Inne wersje tytułuForms of the collaboration of enterprises in industrial cooperation
Tytuł czasopisma/seriiStudia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, ISSN 2080-4881, e-ISSN 2300-4096, [2450-7733, 2300-4096], (B 9 pkt)
Rok wydania2017
Nr50/3
Paginacja85-94
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimwspółdziałanie przedsiębiorstw, współpraca przedsiębiorstw, relacje organizacyjne
Słowa kluczowe w języku angielskimcooperation of enterprises, enterprises cooperation, organizational relationships
Streszczenie w języku polskimW artykule przedstawiono i scharakteryzowano typy relacji, jakie występują między współpracującymi przedsiębiorstwami. Stwierdzono, że kooperacja opiera się przede wszystkim na relacjach prostych, do których zaliczono tzw. relacje incydentalne, powtarzalne i długofalowe, określane jako antagonistyczne, sporadycznie natomiast wykorzystuje się relacje zaawansowane, do których należy partnerstwo, sojusz i tzw. kooperacja kompletna.
DOIDOI:10.18276/sip.2017.50/3-07
URL wnus.edu.pl/sip/file/article/download/12031/48061.pdf
Językpl polski
Punktacja (całkowita)9
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 9.0, 12-03-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*1 (2021-01-09)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?