Wymogi ekoprojektowania odkurzaczy według rozporządzenia Komisji (UE) Nr 666/2013

Przemysław Kurczewski , Anna Lewandowska

Abstract

For several years, the executive acts related to the Directive of the European Parliament and of the Council 2009/125/EC of 21 October 2009 establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related products are systematically adopted as a part of European Union legislation. Especially the Regulation 666/2013 concerning the eco-design requirements for vacuum cleaners introduced in July 2013 is strongly discussed. This article presents the background to the Directive 2009/125/EC and explains the concept that underlies the formulation of ecodesign requirements for different powered energy products, with special focus on the role of environmental life cycle assessment (LCA).
Author Przemysław Kurczewski - Politechnika Poznańska
Przemysław Kurczewski,,
-
, Anna Lewandowska (WT / KTiEPP)
Anna Lewandowska,,
- Department of Industrial Products and Ecology
Other language title versionsRequirements Eco-Design Vacuums by Commission Regulation (EU) No 666/2013
Journal seriesInżynieria Ekologiczna, ISSN 2081-139X, e-ISSN 2392-0629, (B 9 pkt)
Issue year2014
No36
Pages164-176
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishodkurzacze, ekoprojektowanie, LCA, wpływ na środowisko
Keywords in Englishvaccum cleaners, ecodesign, LCA, environmental impact
ASJC Classification1105 Ecology, Evolution, Behavior and Systematics; 2300 General Environmental Science
Abstract in PolishOd kilku lat w zakres prawodawstwa Unii Europejskiej systematycznie wprowadzane są akty wykonawcze do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią. Ostatnio szczególnie wiele dyskusji wzbudza wprowadzone w lipcu 2013 roku Rozporządzenie 666/2013 regulujące wymogi ekoprojektowe dla odkurzaczy. W niniejszym artykule omówiono tło powstania samej Dyrektywy 2009/125/WE i wyjaśniono koncepcję, która leży u podstaw formułowania wymogów ekoprojektowych dla rożnych grup produktów zasilanych energią, szczególnie zaś podkreślono rolę środowiskowej oceny cyklu życia (LCA).
DOIDOI:10.12912/2081139X.12
URL http://www.ineko.net.pl/Wymogi-ekoprojektowania-odkurzaczy-wedlug-rozporzadzenia-komisji-ue-nr-666-2013,301,0,2.html
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2014 = 0.394
Citation count*1 (2021-06-06)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?