Ekonomia i edukacja ekonomiczna w dobie finansyzacji gospodarki

Marek Ratajczak

Abstract

The crisis that started with the collapse of Lehman Brothers in September 2008 led, to a revival of the debate concerning the situation in economics as a science and as a field of education. Many participants of that debate have started to equate the economic crisis with a crisis of economics. The paper is a résumé of the author's views on and interests in certain aspects of the crisis, transformation of the modern market economy, and the development of economics. Analysis of financialisation has been used as a starting point to present desirable changes in economics and economic education at the university level.
Author Marek Ratajczak (WE / KMiBR)
Marek Ratajczak,,
- KMiBR
Other language title versionsEconomics and Economic Education in the Era of Financialisation of the Economy
Journal seriesEkonomista, ISSN 0013-3205, e-ISSN 2299-6184, (B 14 pkt)
Issue year2014
No2
Pages207-219
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishfinansyzacja, ekonomia, kryzys
ASJC Classification2002 Economics and Econometrics
Abstract in PolishGlobalny kryzys finansowo-ekonomiczny, którego umownym początkiem stał się upadek banku Lehman Brothers we wrześniu 2008 r., przyczynił się do ożywienia dyskusji na temat kondycji nauk ekonomicznych, a zwłaszcza ekonomii jako odkrywającej i tworzącej teoretyczne podstawy polityki makroekonomicznej. Znaczna część uczestników tej dyskusji zaczęła stawiać znak tożsamości między kryzysem gospodarczym a kryzysem ekonomii jako nauki. W tle dyskusji o ekonomii jako nauce pojawiły się także rozważania o nauczaniu tej dyscypliny wiedzy. Artykuł stanowi swoiste résumé poglądów i zainteresowań autora zarówno pewnymi aspektami kryzysu i przeobrażeń współczesnej gospodarki rynkowej, które znajdują wyraz w idei finansyzacji gospodarki, jak i rozwojem ekonomii jako nauki, a także jej nauczaniem na poziomie szkolnictwa wyższego.
URL http://www.ekonomista.info.pl/openaccess/?rok=2014&nr=2&strona=207&sw=1653
Languagepl polski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 14.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2014 = 0; WoS Impact Factor: 2011 = 0.141 (2)
Citation count*27 (2020-07-31)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?