Determinanty kształtowania struktur agrarnych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Adam Majchrzak

Abstract

Most of the European countries are members of the European Union. That is why studies of the unification processes of selected features occurring within the countries of this convergence club are taken up. The aim of the paper is to find out whether between EU Member States unification of the agrarian structure occurs. Author assume that the similarity of resources and the structure of the agricultural land may be determinants of this phenomenon. It has been verified by analysis of convergence lead for groups of countries distinguished in a result of Ward cluster analysis.
Author Adam Majchrzak (WE / KPGiS)
Adam Majchrzak,,
- Department of Economic and Local Government Policy
Other language title versionsDeterminants of Shaping Agrarian Structures in European Union Member States
Journal seriesRoczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, ISSN 1508-3535, (B 10 pkt)
Issue year2014
Vol16
No4
Pages176-183
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishziemia rolnicza, struktura agrarna, konwergencja, unifikacja, użytki rolne, Unia Europejska
Keywords in Englishagricultural land, agrarian structure, convergence, unification, UAA, European Union
Abstract in PolishW związku z funkcjonowaniem większości państw Europy w ramach Unii Europejskiej, coraz częściej podejmuje się studia z zakresu procesów unifikacji wybranych zmiennych charakteryzujących kraje należące do klubu konwergencji. Artykuł ma na celu poznanie, czy pomiędzy państwami członkowskimi UE następuje ujednolicenie struktury agrarnej. Przyjmuje się przy tym, że determinantami tego zjawiska jest podobieństwo zasobów pod względem ilościowym i jakościowym oraz struktury ziemi rolniczej. Założenie to poddano ocenie w latach 2003-2010 przy wykorzystaniu analizy konwergencji grup państw należących do UE, które wyróżniono w wyniku analizy skupień Warda. Przeprowadzone badania wskazują, że w Unii Europejskiej nie występują procesy unifikacji struktur agrarnych.
URL https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=172810
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?