Potencjał gospodarczy Afryki Zachodniej: wybrane implikacje z analizy taksonomicznej dla ekspansji gospodarczej

Ewa Cieślik , Katarzyna Nawrot

Abstract

The article attempts to assess the economic potential of West Africa, using the taxonomic methods, formulate policy recommendations, and identify potential geographic directions of cooperation with the West African countries. It consists of four sections. The first part of the article characterizes the economies of West Africa in terms of their economic potential. The second section presents research methods and data applied in taxonomic analysis. Part three of the article discusses the results of taxonomic analysis. In the last part of the article we attempted to formulate recommendations for the economic policy of European countries and the strategies of European enterprises in stimulating expansion in the West African countries.
Author Ewa Cieślik (WGM / KMSG)
Ewa Cieślik,,
- Department of International Economics
, Katarzyna Nawrot (WGM / KMSG)
Katarzyna Nawrot,,
- Department of International Economics
Other language title versionsEconomic Potential of West Africa: Selected Policy Implications from Taxonomic Analysis
Journal seriesKWARTALNIK KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO STUDIA I PRACE, ISSN 2082-0976, (B 9 pkt)
Issue year2017
No4
Pages153-174
Publication size in sheets1.05
Keywords in PolishWspółpraca gospodarcza, Analiza taksonomiczna, Polityka gospodarcza
Keywords in EnglishEconomic cooperation, Taxonomic analysis, Economic policy
Abstract in PolishRozważania w artykule koncentrują się na wielowymiarowym badaniu potencjału gospodarczego krajów regionu Afryki Zachodniej w celu sformułowania rekomendacji zarówno dla polityki gospodarczej krajów europejskich, jak i dla przedsiębiorców z Europy co do kierunków podjęcia współpracy z omawianymi krajami. Gospodarki obszaru zachodnioafrykańskiego cechuje znaczne zróżnicowanie pod względem poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego oraz środowiska prowadzenia działalności gospodarczej. W celu oceny ich potencjału gospodarczego zbadano poziom i dynamikę najważniejszych mierników makroekonomicznych, przepływy handlowe i kapitałowe oraz przeanalizowano wskaźniki obrazujące warunki prowadzenia działalności gospodarczej w tych krajach. Przeprowadzona analiza pozwoliła zidentyfikować kraje zachodnioafrykańskie, które w długim okresie mogą okazać się szczególnie perspektywiczne dla europejskiego biznesu. Jednakże, mając na względzie spore zacofanie regionu, wskazano na wiele wyzwań i problemów stojących przed rządami poszczególnych krajów. Problemy rozwojowe występujące w większości państw zachodnio- afrykańskich stanowią poważne bariery dla budowania odpowiednich warunków do prowadzenia działalności gospodarczej, stąd intensyfikacja współpracy z omawianymi krajami w znacznej mierze będzie zależała od wyeliminowania tych przeszkód.(fragment tekstu)
URL http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/czasopisma/kwartalnik/Documents/ECKN32.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 20-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?