Preface

Zlatko Nedelko , Maciej Brzozowski

Abstract

n/a
Autor Zlatko Nedelko - University of Maribor, Slovenia
Zlatko Nedelko
-
, Maciej Brzozowski (WZ / KZS)
Maciej Brzozowski
- Katedra Zarządzania Strategicznego
Książka Nedelko Zlatko, Brzozowski Maciej (red.): Recent Advances in the Roles of Cultural and Personal Values in Organizational Behavior, Advances in Human Resources Management and Organizational Development (AHRMOD), 2020, IGI Global, ISBN 9781799810131, 420 s., DOI:10.4018/978-1-7998-1013-1
Słowa kluczowe w języku polskimosobiste wartości menedżerów, przywództwo, kultura organizacji, zachowania organizacyjne
Słowa kluczowe w języku angielskimmanagers' personal values, leadership, organizational culture, organizational behavior
Języken angielski
Pomijane przy ocenie parametrycznejtak
Punktacja (całkowita)0
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?