Transport niskoemisyjny w obsłudze e-handlu w miastach

Szymon Grabański , Hubert Igliński , Maciej Szymczak

Abstract

The increase in the urban population implies a significant growth in demand for transport, and this raises specific problems: traffic congestion, increased of air pollution and noise. At the same time, there is a remarkable increase in volume and value of e-commerce, which in 2021 is expected to reach USD 4.9 trillion, which will only strengthens the demand for transport and its negative effects. The aim of this paper is to identify and characterize selected transport solutions that can be implemented in e-commerce in cities and simultaneously have the greatest potential to reduce the emission of greenhouse gases and other pollutants.
Author Szymon Grabański (WGM / KLM)
Szymon Grabański,,
- Department of International Logistics
, Hubert Igliński (WGM / KLM)
Hubert Igliński,,
- Department of International Logistics
, Maciej Szymczak (WGM / KLM)
Maciej Szymczak,,
- Department of International Logistics
Other language title versionsLow-emission transport solutions for e-commerce in cities
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (0 pkt)
Issue year2019
No381
Pages76-85
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishtransport niskoemisyjny, dystrybucja, problem ostatniej mili, transport towarowy w mieście, e-handel
Keywords in Englishlow emission transport, distribution, last mile delivery problem, transport in cities
Abstract in Polish Wzrost liczby ludności miejskiej implikuje wzrost popytu na transport, a to rodzi określone problemy: kongestię, wzrost zanieczyszczenia powietrza czy hałas. Jednocześnie obserwuje się znaczny wzrost handlu elektronicznego, który w 2021 roku ma osiągnąć wartość 4,9 bln USD, co tylko zwiększy popyt na transport. Celem artykułu jest identyfikacja i charakterystyka wybranych rozwiązań transportowych możliwych do zastosowania w obsłudze handlu elektronicznego w miastach i równocześnie o największym potencjale redukcji emisji gazów cieplarnianych i innych polutantów.
URL http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.cejsh-da638ebe-ae4f-4deb-b5df-6042f467c141
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 15-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?