System zarządzania ryzykiem relacyjnym na rynku B2B

Justyna Światowiec-Szczepańska

Abstract

The paper presents the problem of relational risk, confirmed by a significant failure rate of strategic cooperation, and the concept of relational risk management. The main objective of this paper is to present the elements of the risk management system including the main internal determinants of response to risk and control options including formal mechanism represented by the governance structure and the formal contract and relational mechanisms including aspects of social norms and trust in interorganizational ties. These mechanisms represent two distinct theoretical perspectives of research, whose mutual interdependence requires further study.
Author Justyna Światowiec-Szczepańska (WZ / KZS)
Justyna Światowiec-Szczepańska,,
- Department of Strategic Management
Other language title versionsSystem of Relational Risk Management in the B2B Market
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2014
No182
Pages76-85
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishryzyko relacyjne, rynek B2B, współpraca przedsiębiorstw, zarządzanie ryzykiem
Abstract in PolishArtykuł przedstawia problem ryzyka relacyjnego, potwierdzony znacznym wskaźnikiem niepowodzeń współpracy strategicznej, oraz koncepcję zarządzania ryzykiem relacyjnym. Głównym celem artykułu jest przedstawienie elementów systemu zarządzania ryzykiem, obejmującego główne wewnętrzne determinanty reagowania na ryzyko, elementy kontroli, w tym mechanizm formalny reprezentowany przez strukturę władztwa i kontrakt formalny, oraz mechanizm relacyjny zawierający aspekty norm społecznych i zaufania w więzi międzyorganizacyjnej. Mechanizmy te odpowiadają dwóm odrębnym teoretycznym perspektywom badawczym, których wzajemna współzależność wymaga dalszych badań.
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2021-01-12)
Additional fields
Tytuł numeruZarządzanie relacjami w biznesie. Współczesne wyzwania
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?