Value creation in a business network relationship

Aleksandra Hauke-Lopes

Abstract

Value plays a key role in business operations and its creation lies at the origin of the competitiveness of each company. Being an important element of any company’s business model it helps achieving competitive advantage in a foreign market. A business network approach fosters activities aimed at value creation. The analysis in this paper relates to value that is created in the focal business network relationship. Since the existing literature does not focus on that aspect, the aim of the paper is to point out, by analysing the notion of value and value creation, the characteristics of the focal business relationship that impact this process. The main characteristics are considered to be: trust, conflict management, organizational culture and managerial capabilities. The paper is of a conceptual character and is structured as follows: first the notion of value and value creation are discussed, then the specificity of value creation within focal business relationship is proposed. In the last part of the paper the focal relationship characteristics that impact value creation for the focal actors in a business network relationship are suggested. The paper ends with managerial implications and further research suggestions.
Author Aleksandra Hauke-Lopes (WGM / KMM)
Aleksandra Hauke-Lopes,,
- Department of International Marketing
Other language title versionsTworzenie wartości w powiązaniu sieciowym
Journal seriesZeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, ISSN 2391-7830, (0 pkt)
Issue year2019
No10
Pages95-108
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishtworzenie wartości, sieć biznesowa, powiązanie sieciowe
Keywords in Englishvalue creation, business network, business relationship
Abstract in original languageWartość odgrywa kluczową rolę w działalności gospodarczej, a jej tworzenie jest podstawą konkurencyjności każdej firmy. Stanowi ona ważny element modelu biznesowego firmy i pomaga osiągnąć przewagę konkurencyjną na rynku. Sieć biznesowa, ze względu na swoją charakterystykę, wspiera działania mające na celu tworzenie wartości. W literaturze przedmiotu brakuje analizy charakterystyk relacji biznesowej, które wpływają na tworzenie wartości w ramach głównej relacji powiązania sieciowego (focal business relationship) dlatego celem artykułu jest, poprzez analizę pojęcia wartości i tworzenia wartości, wskazanie charakterystyk głównej relacji powiązania sieciowego, które mają wpływ na ten proces. Jako główne charakterystyki zostały uznane: zaufanie, zarządzanie konfliktem, zdolności menedżerskie i kultura organizacyjna. W artykule najpierw omówiono pojęcie wartości i tworzenia wartości oraz dokonano analizy specyfiki tworzenia wartości w powiązaniu sieciowym. W ostatniej części zaproponowano charakterystyki głównej relacji w powiązaniu sieciowym, które wpływają na tworzenie wartości.
DOIDOI:10.26366/PTE.ZG.2019.151
URL http://ptezg.pl/Files/files/zn10/ZNPTE10.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 21-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?