Wolontariat pracowniczy jako przejaw społecznej odpowiedzialności nie tylko dużych przedsiębiorstw

Magdalena Kaźmierczak

Abstract

Engaging employees in the social initiatives of enterprises, for example, through corporate volunteering, is becoming one of the most popular forms of activities in the area of Corporate Social Responsibility, or CSR. This article presents the concept of corporate volunteering in terms of promoting corporate social responsibility. The author discusses its basic principles and forms, as well as the benefits of voluntary programmes based on the literature and secondary sources relating to employee volunteerism. Furthermore, the author suggests that, in Poland, though the number of employers involved socially is increasing, and corporate volunteering is relatively widespread in promoting its ideas, there is certainly still much to be done, especially in small and medium-sized enterprises.
Author Magdalena Kaźmierczak (WT / KEJ)
Magdalena Kaźmierczak,,
- Department of Standardized Management Systems
Other language title versionsCorporate Volunteering as a Manifestation of Social Responsibilty not Only of Large Enterprises
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2016
Vol4
No10
Pages23-37
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishspołeczna odpowiedzialność biznesu (CSR), zaangażowanie społeczne biznesu (CCI), wolontariat pracowniczy (CV), interesariusze
Keywords in Englishcorporate social responsibility (CSR), corporate community involvement/investment (CCI), corporate volunteering (CV)
Abstract in PolishAngażowanie w inicjatywy społeczne pracowników przedsiębiorstw, np. przez wolontariat pracowniczy, staje się jedną z bardziej popularnych form działań w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu (corporate social responsibility - CSR). Celem artykułu jest wskazanie miejsca, jakie wolontariat pracowniczy zajmuje w koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. Autorka, na podstawie literatury oraz źródeł wtórnych dotyczących wolontariatu pracowniczego, przeprowadza analizę jego przydatności, omawia podstawowe jego zasady i formy, a także korzyści z realizacji programów wolontariackich. Ponadto zaznacza, że w Polsce, mimo że w ostatnim czasie wzrasta liczba pracodawców zaangażowanych społecznie, a wolontariat pracowniczy jest relatywnie rozpowszechniony, to w propagowaniu jego idei na pewno jest jeszcze wiele do zrobienia, szczególnie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).
DOIDOI:10.18559/SOEP.2016.10.2
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202016/02_kazmierczak.pdf
Languagepl polski
File
SOEP_2016_02_kazmierczak.pdf 362.7 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2021-01-18)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?