Ocena procesu wdrażania systemów zarządzania środowiskiem na świecie

Piotr Senkus , Adam Skrzypek , Miłosz Łuczak

Abstract

Numerous studies have confirmed a number of benefits from the adoption of ISO 14001 manifested external recognition and market advantages. Environmental management systems are a great tool to improve organization, indicate areas, that thanks to the management of the environment, are covered by a specific control and are subject to improvement and development of the organization. Benefits which can also be calculated: improving communication in the organization, to improve skills, knowledge and attitudes, increase employee morale.
Author Piotr Senkus
Piotr Senkus,,
-
, Adam Skrzypek
Adam Skrzypek,,
-
, Miłosz Łuczak (WGM / KMM)
Miłosz Łuczak,,
- Department of International Marketing
Other language title versionsEvaluation of the implementation of environmental management systems in the world
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie, [Zeszyty Naukowe. Administracja i Zarządzanie], ISSN 2082-5501, (B 9 pkt)
Issue year2014
No103
Pages115-122
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishsystem, zarządzanie środowiskiem, doskonalenie
Keywords in Englishsystem, environmental management system, improvement
Abstract in PolishLiczne badania potwierdzają osiągnięte korzyści z przyjęcia ISO 14001 przejawiające się uznaniem zewnętrznym i korzyściami rynkowymi. Systemy zarządzania środowiskiem są dobrym narzędziem doskonalenia organizacji, wskazują obszary, które dzięki systemowi zarządzania środowiskiem są objęte szczególną kontrolą i są przedmiotem doskonalenia i rozwoju organizacji. Wśród korzyści można również wyliczyć: poprawę komunikacji w organizacji, poprawę umiejętności, wiedzy i postaw, zwiększenie morale pracowników.
URL http://www.tstefaniuk.uph.edu.pl/zeszyty/archiwalne/103-2014_8.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 8.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?