Profit levels and profitability ratios reported in the communications of public companies

Marek Masztalerz

Abstract

The purpose of the article is to identify the scope and to assess the quality of disclosures of profit levels and profitability ratios in the communications of public companies included in the WIG20 index. The research involved analyzing the content posted by companies on websites, such as financial statements, the annual report, chairman’s letter to the shareholders, the presentation of results for investors, and financial highlights published directly on the website. In total, nearly 70 communiques were analyzed. The descriptive analysis method, the comparative analysis and the induction method were used. As a result of the conducted research, it was determined whether and in which communications, and at which levels, the financial results and profitability ratios are reported and what is their frequency in the individual postings. The calculation formulas used between the companies were compared, the uniformity of the formulas used by each company in various messages was verified and their consistency with the reported numbers was checked
Author Marek Masztalerz (WZ / KR)
Marek Masztalerz,,
- Department of Accounting
Other language title versionsPoziomy zysku i wskaźniki rentowności raportowane w komunikatach spółek publicznych
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol63
No4
Pages19-28
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishkomunikacja w rachunkowości, relacje inwestorskie, raportowanie, zysk, rentowność
Keywords in Englishaccounting communication, investor relations, reporting, profit, profitability
Abstract in PolishCelem artykułu była identyfikacja zakresu i ocena jakości ujawnień poziomów wyniku finansowego i wskaźników rentowności w komunikatach spółek publicznych wchodzących w skład indeksu WIG20. Badanie polegało na analizie zawartości komunikatów umieszczanych przez spółki na stronach internetowych, takich jak sprawozdanie finansowe, sprawo-zdanie z działalności, list prezesa do akcjonariuszy, prezentacja wyników dla inwestorów oraz dane publikowane bezpośrednio na stronie internetowej. Łącznie przeanalizowano blisko 70 komunikatów. Wykorzystano metodę analizy opisowej, analizy porównawczej i metodę indukcji. W wyniku przeprowadzonych badań określono, czy i w których komunikatach oraz na jakich poziomach raportowane są wyniki finansowe i wskaźniki rentowności oraz jaka jest ich frekwencja w poszczególnych komunikatach. Porównano stosowane formuły obliczeniowe pomiędzy spółkami, zweryfikowano jednolitość formuł stosowanych przez każdą spółkę w różnych komunikatach oraz sprawdzono ich zgodność z raportowanymi wartościami.
DOIDOI:10.15611/pn.2019.4.02
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/142037/edition/73408
Languageen angielski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 14-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?