Uwarunkowania współpracy z klientem na wybranych rynkach

Paweł Bartkowiak

Abstract

In the first part of the article value-co-creation concept is presented. The second part of the article contains the results of empirical research conducted on the following markets in Poznań county: clothes and shoes, durable goods, fitness services and mobile services. Results presentation contains the following research areas: (1) customer tendency to participate in value-co-creation process, (2) usefulness of customers' communication channels in value-co-creation process and (3) perceived risk (opportunities or threats) connected to valueco- creation process.
Autor Paweł Bartkowiak (WZ / KZS)
Paweł Bartkowiak
- Katedra Zarządzania Strategicznego
Inne wersje tytułuDeterminants of Cooperation with a Customer on Selected Markets
Tytuł czasopisma/seriiMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Rok wydania2015
Nr5 [CD]
Paginacja742-757
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimKlient, Przedsiębiorstwo, Wartość dla klienta, Badania empiryczne
Słowa kluczowe w języku angielskimCustomer, Enterprises, Value to customer, Empirical researches
Streszczenie w języku polskimW pierwszej części opracowania przedstawiono koncepcję współkreowania wartości dla klienta. W drugiej części opracowania zaprezentowano wyniki badań empirycznych przeprowadzonych wśród konsumentów na wybranych rynkach: odzieży i obuwia, dóbr trwałego użytku, usług fitness oraz usług mobilnych w powiecie poznańskim. Prezentacja wyników koncentruje się na następujących obszarach badawczych: (1) skłonność klienta do zaangażowania posiadanych zasobów w proces współkreowania wartości, (2) przydatność kanałów komunikacji klienta z przedsiębiorstwem w procesie współkreowania wartości oraz (3) poziom postrzeganego ryzyka (szans albo zagrożeń) związanych z procesem współkreowania wartości dla klienta
Językpl polski
Punktacja (całkowita)9
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 9.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 9.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*3 (2020-11-25)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?