Uwarunkowania współpracy z klientem na wybranych rynkach

Paweł Bartkowiak

Abstract

In the first part of the article value-co-creation concept is presented. The second part of the article contains the results of empirical research conducted on the following markets in Poznań county: clothes and shoes, durable goods, fitness services and mobile services. Results presentation contains the following research areas: (1) customer tendency to participate in value-co-creation process, (2) usefulness of customers' communication channels in value-co-creation process and (3) perceived risk (opportunities or threats) connected to valueco- creation process.
Author Paweł Bartkowiak (WZ / KZS)
Paweł Bartkowiak,,
- Department of Strategic Management
Other language title versionsDeterminants of Cooperation with a Customer on Selected Markets
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2015
No5 [CD]
Pages742-757
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishKlient, Przedsiębiorstwo, Wartość dla klienta, Badania empiryczne
Keywords in EnglishCustomer, Enterprises, Value to customer, Empirical researches
Abstract in PolishW pierwszej części opracowania przedstawiono koncepcję współkreowania wartości dla klienta. W drugiej części opracowania zaprezentowano wyniki badań empirycznych przeprowadzonych wśród konsumentów na wybranych rynkach: odzieży i obuwia, dóbr trwałego użytku, usług fitness oraz usług mobilnych w powiecie poznańskim. Prezentacja wyników koncentruje się na następujących obszarach badawczych: (1) skłonność klienta do zaangażowania posiadanych zasobów w proces współkreowania wartości, (2) przydatność kanałów komunikacji klienta z przedsiębiorstwem w procesie współkreowania wartości oraz (3) poziom postrzeganego ryzyka (szans albo zagrożeń) związanych z procesem współkreowania wartości dla klienta
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*3 (2021-01-02)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?