Ocena właściwości antyoksydacyjnych wybranych cydrów na polskim rynku

Maria Małecka , Tomasz Król

Abstract

In this work the current legal regulations in terms of production and trade of cider in Poland were described. The results of analyses of 7 brands of cider samples, concerning the antioxidant activity, using FRAP assay and the total polyphenolics content, using the colorimetric method were presented. The differences in the samples in terms of the above-mentioned discriminants depending on the brand were noticed. It has been shown a high correlation between the content of total phenolic compounds (calculated as gallic acid) and antioxidant activity (FRAP) in the analyzed samples of ciders
Author Maria Małecka (WT / KTAS)
Maria Małecka,,
- Department of Food Commodity Science
, Tomasz Król (UEP)
Tomasz Król,,
- Poznań University of Economics and Business
Journal seriesTowaroznawcze Problemy Jakości. Polish Journal of Commodity Science, ISSN 1733-747X, (B 9 pkt)
Issue year2015
No4
Keywords in Polish cydr, aktywność przeciwutleniająca, przeciwutleniacze, związki fenolowe, FRAP
Keywords in Englishcider, antioxidant activity, antioxidants, phenolic compounds, FRAP
Abstract in PolishW niniejszej pracy opisano aktualne regulacje prawne obowiązujące w Polsce pod względem produkcji i handlu cydrem oraz przedstawiono wyniki badań doświadczalnych próbek 7 marek cydrów w zakresie aktywności przeciwutleniającej, z wykorzystaniem testu FRAP oraz w zakresie zawartości związków fenolowych ogółem, oznaczonych metodą kolorymetryczną. Stwierdzono zróżnicowanie próbek pod względem wyżej wymienionych wyróżników w zależności od marki. Wykazano wysoką korelację między zawartością związków fenolowych ogółem (w przeliczeniu na kwas galusowy) a aktywnością przeciwutleniającą (FRAP) w badanych próbkach cydrów
URL http://www.tpj.uniwersytetradom.pl/images/pelne/04_45_2015.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?