The resilience of regions to economic recession: The analysis of employment trends

Wojciech Kisiała , Katarzyna Suszyńska

Abstract

The aim of the paper is to identify the reactions of Polish regions to the negative macroeconomic shocks triggered by the global economic crisis dated for 2008–2010. In the course of the research, econometric forecasting and statistical hypothesis testing methods were used. The research was based on the analysis covering dynamics of increase in the employment using the indicator of employed persons in enterprise sec- tor (as a fixed-based index of dynamics). The findings showed that the crisis of the end of the first decade of the 21st century had different course and impact on regional economies in Poland. Negative impact of the breakdown on regional labour markets prevailed, while positive outcome (a new, more dynamic growth rate of employment) was recorded in only one region
Author Wojciech Kisiała (WZ / KIiN)
Wojciech Kisiała,,
- Department of Investment and Real Estate
, Katarzyna Suszyńska (WZ / KIiN)
Katarzyna Suszyńska,,
- Department of Investment and Real Estate
Other language title versionsOdporność regionów na recesję gospodarczą: analiza trendów zatrudnienia
Journal seriesActa Scientiarum Polonorum. Seria: Oeconomia, ISSN 1644-0757, (B 15 pkt)
Issue year2018
Vol17
No3
Pages53-61
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishPolska, regiony, odporność gospodarcza, prognozowanie ekonometryczne, trendy zatrudnienia, porównanie współczynników nachylenia
Keywords in EnglishPoland, regions, economic resilience, econometric forecasting, employment trends, comparison of slopes
Abstract in PolishCelem artykułu jest rozpoznanie reakcji gospodarek regionalnych w Polsce na negatywne szoki makro- ekonomiczne wywołane globalnym kryzysem gospodarczym (umownie datowanym na lata 2008–2010). W postępowaniu badawczym wykorzystano metody prognozowania ekonometrycznego oraz testy statystycznej weryfikacji hipotez. Badaniom poddano dynamikę wzrostu poziomu zatrudnienia, wykorzystując wskaźnik liczby pracujących w sektorze przedsiębiorstw (przeliczony w formie jednopodstawowego indeksu dynamiki). Stwierdzono,że kryzysowe zjawiska gospodarcze końca pierwszej dekady XXI wieku miały różny przebieg oraz wpływ na gospodarkę regionów w Polsce. Dominował negatywny wpływ załamania na regionalne rynki pracy, a tylko jedno województwo zyskało nowy, bardziej dynamiczny trend wzrostu liczby pracujących
DOIDOI:10.22630/ASPE.2018.17.3.37
URL http://www.oeconomia.actapol.net/pub/17_3_53.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)15
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 15.0, 02-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?