Metoda identyfikacji i analizy procesów biznesowych

Wojciech Fliegner

Abstract

The aim of this paper is to present a method of identifying and analyzing business processes, supported by information technology, which means that the process data underlying this identification and analysis can be obtained from database repositories. In addition to presenting the essence of the proposed method, the procedural aspects of business process identification were highlighted and - as the author also tested this method in the accounting area of organizations/institutions - a case study on the invoice processing process was presented for illustrative purposes.
Author Wojciech Fliegner (WZ / KR)
Wojciech Fliegner,,
- Department of Accounting
Other language title versionsMethod of Identifying and Analyzing Business Processes
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2017
No333
Pages49-62
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishprocesy biznesowe, eksploracja procesów, identyfikacja i analiza
Keywords in English business processes, process mi ning, identifying and analyzing
Abstract in PolishCelem artykułu jest przedstawienie metody identyfikacji i analizy procesów biznesowych, których realizacja jest wspierana przez technologie informatyczne, co oznacza, że dane procesowe, będące podstawą tejże identyfikacji i analizy, mogą zostać pozyskane z repozytoriów bazodanowych. Poza zaprezentowaniem istoty proponowanej metody, wyeksponowano proceduralne aspekty identyfikacji procesów biznesowych oraz - ponieważ autor testował także tę metodę w obszarze procesów ewidencji księgowej organizacji/ instytucji - w celach ilustracyjnych przedstawiono studium przypadku dotyczące procesu obróbki faktur.
URL https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_321_340/SE_333/04.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 21-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?