Społeczna odpowiedzialność państwa w stosunku do osób starszych - doświadczenia Stanów Zjednoczonych a trendy w Polsce

Monika Dobska

Abstract

The article addresses the important issue of an aging society and its impact on the need for changes in social and health policy. The United States has become the backdrop to ongoing care, which through the Medicare government program strongly supports the financing of the care of people over 65 years of age. Unfortunately, the Polish governme nt is still a little behind, pointing out the need for a systematic approach to the phenomenon of an aging society. It is important to integrate these people, to provide specialists and to take account of the process in public finances.
Author Monika Dobska (WZ / KBRiU)
Monika Dobska,,
- Department of Research Markets and Services
Journal seriesZeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie, ISSN 0239-9415, (B 10 pkt)
Issue year2017
No74
Pages89-98
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishstarość, starzenie się społeczeństwa, zabezpieczenie społeczne, polityka zdrowotna, Medicare
Keywords in Englishold age, aging society, social security, health policy, Medicare
Abstract in PolishW artykule poruszono istotne zagadnienie starzejącego się społeczeństwa i jego wpływu na konieczność zmian w zakresie polityki społecznej i zdrowotnej. Tłem do prowadzonych rozważań, stały się Stany Zjednoczone, które poprzez rządowy program Medicare znacząco wspiera ją finansowanie opieki osób po 65 roku życia. Niestety rząd polski ciągłe jeszcze w małym stopniu, zwraca uwagę na konieczność systemowego podejścia do zjawiska starzejącego się społeczeństwa. Istotna staje się aktywizacja tych osób, zapewnienie specjalistów oraz uwzględnienie procesu w finansach publicznych.
DOIDOI:10.21008/j.0239-9415.2017.075.07
URL http://www.repozytorium.put.poznan.pl/publication/539610
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 17-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?