Zasoby ludzkie w turystyce jako podmiot badań - aspekty metodyczne

Marlena Bednarska , Marcin Olszewski

Abstract

According to resource-based theory, in order to compete for customers in the tourism market, an organization needs to compete for key resources first. A critical component of company’s resources is human capital embedded in its employees. Perceiving human resources as a source of competitive advantage in tourism highlights the need for research into determinants of employees’ attitudes and behaviors in the workplace. The purpose of the paper is to present the methodological framework for tourism labor market research from an employee perspective. The proposed framework is preceded by an analysis of research approaches applied in publications devoted to human resources in the tourism industry. Special attention was paid to subjective and spatial scope, sampling methods, and data collection techniques.
Autor Marlena Bednarska (WGM / KT)
Marlena Bednarska
- Katedra Turystyki
, Marcin Olszewski (WGM / KT)
Marcin Olszewski
- Katedra Turystyki
Inne wersje tytułuHuman Resources in Tourism as a Research Subject - Methodological Issues
Tytuł czasopisma/seriiPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Rok wydania2015
Nr379
Paginacja366-374
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimzasoby ludzkie, metody badawcze, gospodarka turystyczna
Słowa kluczowe w języku angielskim human resources, research methods, tourism industry
Streszczenie w języku polskimZgodnie z teorią zasobową rywalizacja o klienta na rynku turystycznym poprzedzona jest rywalizacją o kluczowe dla organizacji zasoby. W ich strukturze coraz większą wagę przywiązuje się do ucieleśnionego w pracownikach kapitału ludzkiego, który stanowi podstawę kreowania zdolności do dostarczania wartości dla klienta. Postrzeganie pracowników jako źródła przewagi konkurencyjnej podmiotów gospodarki turystycznej uzasadnia potrzebę badania uwarunkowań ich postaw i zachowań. Celem artykułu jest zaprezentowanie autorskiej koncepcji metodyki badania rynku pracy w turystyce z perspektywy pracobiorców. Założenia metodyczne poprzedzono wynikami analizy podejść badawczych stosowanych w publikacjach podejmujących problematykę zasobów ludzkich w organizacjach turystycznych ze szczególnym uwzględnieniem zakresu podmiotowego i przestrzennego, metod doboru próby oraz technik pozyskiwania danych.
DOIDOI:10.15611/pn.2015.379.35
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/33442
Językpl polski
Punktacja (całkowita)10
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 10.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 10.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*4 (2020-09-23)
Pola dodatkowe
Tytuł numeruGospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?