Zasoby ludzkie w turystyce jako podmiot badań - aspekty metodyczne

Marlena Bednarska , Marcin Olszewski

Abstract

According to resource-based theory, in order to compete for customers in the tourism market, an organization needs to compete for key resources first. A critical component of company’s resources is human capital embedded in its employees. Perceiving human resources as a source of competitive advantage in tourism highlights the need for research into determinants of employees’ attitudes and behaviors in the workplace. The purpose of the paper is to present the methodological framework for tourism labor market research from an employee perspective. The proposed framework is preceded by an analysis of research approaches applied in publications devoted to human resources in the tourism industry. Special attention was paid to subjective and spatial scope, sampling methods, and data collection techniques.
Author Marlena Bednarska (WGM / KT)
Marlena Bednarska,,
- Department of Tourism
, Marcin Olszewski (WGM / KT)
Marcin Olszewski,,
- Department of Tourism
Other language title versionsHuman Resources in Tourism as a Research Subject - Methodological Issues
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2015
No379
Pages366-374
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzasoby ludzkie, metody badawcze, gospodarka turystyczna
Keywords in English human resources, research methods, tourism industry
Abstract in PolishZgodnie z teorią zasobową rywalizacja o klienta na rynku turystycznym poprzedzona jest rywalizacją o kluczowe dla organizacji zasoby. W ich strukturze coraz większą wagę przywiązuje się do ucieleśnionego w pracownikach kapitału ludzkiego, który stanowi podstawę kreowania zdolności do dostarczania wartości dla klienta. Postrzeganie pracowników jako źródła przewagi konkurencyjnej podmiotów gospodarki turystycznej uzasadnia potrzebę badania uwarunkowań ich postaw i zachowań. Celem artykułu jest zaprezentowanie autorskiej koncepcji metodyki badania rynku pracy w turystyce z perspektywy pracobiorców. Założenia metodyczne poprzedzono wynikami analizy podejść badawczych stosowanych w publikacjach podejmujących problematykę zasobów ludzkich w organizacjach turystycznych ze szczególnym uwzględnieniem zakresu podmiotowego i przestrzennego, metod doboru próby oraz technik pozyskiwania danych.
DOIDOI:10.15611/pn.2015.379.35
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/33442
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*4 (2021-01-14)
Additional fields
Tytuł numeruGospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?