Stopień rozwoju rachunku kosztów w kontekście systemu informacyjnego szpitala

Magdalena Kludacz-Alessandri , Wioletta Baran , Małgorzata Cygańska , Małgorzata Macuda , Monika Raulinajtys-Grzybek

Abstract

The article describes the results of research on the model of hospital cost accounting maturity obtained in the second stage of own research. The aim of the conducted research was to identify the premises of cost accounting maturity in the context of the hospital information system. In order to achieve thus defined goal, a research hypothesis was formulated that the level of the maturity of hospital cost accounting depends on the degree of achievement of goals resulting from external and internal information needs of data recipients. It has been accepted that external needs determining the maturity of cost accounting arise from formal regulations. In the case of hospitals functioning as independent public health care centers, they have been recommended for use for 27 years. As regards the internal needs, the so called substantive integration of cost and medical data has been defined, among other things. The research shows that both formal regulations and managerial needs determine the level of cost accounting maturity. It also indicates that the substantive integration of the collected data serving the needs of the management is more important than the technical integration of hospital information system.
Author Magdalena Kludacz-Alessandri
Magdalena Kludacz-Alessandri,,
-
, Wioletta Baran - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH)
Wioletta Baran,,
-
, Małgorzata Cygańska - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, MNiSW [80]
Małgorzata Cygańska,,
-
, Małgorzata Macuda (WZ / KR)
Małgorzata Macuda,,
- Department of Accounting
, Monika Raulinajtys-Grzybek
Monika Raulinajtys-Grzybek,,
-
Other language title versionsThe degree of cost accounting development in the context of hospital information system
Journal seriesZeszyty Teoretyczne Rachunkowości, ISSN 1641-4381, e-ISSN 2391-677X, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol103
No159
Pages63-80
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishrachunek kosztów, system informacyjny szpitala, integracja danych
Keywords in Englishcost accounting, hospital information system, data integration
Abstract in PolishW artykule opisane zostały wyniki badań dotyczących modelu dojrzałości rachunku kosztów w szpitalu uzyskane w drugim etapie badań własnych. Celem prowadzonych badań była identyfikacja przesłanek dojrzałości rachunku kosztów w kontekście systemu informacyjnego szpitala. Dla osiągnięcia tak zdefiniowanego celu przyjęto hipotezę badawczą, która mówi, iż o poziomie zaawansowania rachunku kosztóww szpitalu stanowi stopień realizacji celów wynikających z zewnętrznych i wewnętrznych potrzeb informacyjnych odbiorców. Przyjęto, że zewnętrzne potrzeby, decydujące o dojrzałości rachunku kosztów wynikają z formalnych regulacji. W przypadku szpitali funkcjonujących jako samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej są one zalecane do stosowania od 27 lat. W ramach potrzeb wewnętrznych zdefiniowano m.in. tzw. merytoryczną integrację danych niefinansowych (dotyczących pacjenta i procesu leczenia) z kosztowymi. Przeprowadzone badania wykazały, że o stopniu dojrzałości rachunku kosztów decydują zarówno przesłanki formalne, jak i potrzeby zarządcze. Wykazano również, że większe znaczenie ma merytoryczna integracja gromadzonych danych, która wynika z potrzeb informacyjnych zarządzających, niż techniczna integracja systemu informatycznego szpitala.
DOIDOI:10.5604/01.3001.0013.3075
URL https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=190651
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 21-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?