Wpływ globalizacji i społeczeństwa informacyjnego na zachowania konsumentów na rynku turystycznym

Agnieszka Niezgoda , Ewa Markiewicz

Abstract

The article discusses changes in the consumer behavior on the tourist market caused by globalization processes and information society. Special attention was paid to two diametrically opposed phenomena: on the one hand, standardization characterized by progressing unification of lifestyles and consumption models, and on the other hand, individualization consisting in the noticeable growth of individual customer preferences. Changes in consumer behavior are characterized by the new developments: prosumption, collaborative consumption and slow tourism, which will be discussed in the article.
Author Agnieszka Niezgoda (WGM / KT)
Agnieszka Niezgoda,,
- Department of Tourism
, Ewa Markiewicz (WGM / KT)
Ewa Markiewicz,,
- Department of Tourism
Other language title versionsThe Effect of Globalization and Information Society on Consumer Behavior on the Tourist Market
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Turystyki, ISSN 1644-0501, e-ISSN 2353-3188, (B 13 pkt)
Issue year2014
No3(27)
Pages227-242
Publication size in sheets0.75
Keywords in PolishSlow turystka, Globalizacja, Zachowania konsumenta, Społeczeństwo informacyjne
Keywords in EnglishSlow tourism, Globalization, Consumer behaviour, Information society
Abstract in PolishArtykuł ma charakter teoretyczny i prezentuje przegląd trendów w popycie tury-stycznym związanych ze zjawiskiem globalizacji, w szczególności z powstawaniem tzw. społeczeństwa informacyjnego. Analizując wpływ globalizacji na zachowania konsumentów, szczególną uwagę zwrócono na dwa przeciwstawne zjawiska: z jednej strony jest to standaryzacja charakteryzująca się postępującą unifikacją stylów życia i wzorców konsumpcji, z drugiej strony - indywidualizacja polegająca na zauważalnym wzroście indywidualnych wymagań klientów. Zmiany charakteryzujące zachowania konsumentów w dobie globalizacji dotyczą przede wszystkim takich zjawisk, jak: prosumpcja, współkonsumpcja i tzw. slow tourism, które zostaną omówione w niniejszym artykule.
URL http://www.wzieu.pl/zn/807/ZN_807.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 13.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?