Wpływ globalizacji i społeczeństwa informacyjnego na zachowania konsumentów na rynku turystycznym

Agnieszka Niezgoda , Ewa Markiewicz

Abstract

The article discusses changes in the consumer behavior on the tourist market caused by globalization processes and information society. Special attention was paid to two diametrically opposed phenomena: on the one hand, standardization characterized by progressing unification of lifestyles and consumption models, and on the other hand, individualization consisting in the noticeable growth of individual customer preferences. Changes in consumer behavior are characterized by the new developments: prosumption, collaborative consumption and slow tourism, which will be discussed in the article.
Autor Agnieszka Niezgoda (WGM / KT)
Agnieszka Niezgoda
- Katedra Turystyki
, Ewa Markiewicz (WGM / KT)
Ewa Markiewicz
- Katedra Turystyki
Inne wersje tytułuThe Effect of Globalization and Information Society on Consumer Behavior on the Tourist Market
Tytuł czasopisma/seriiZeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Turystyki, ISSN 1644-0501, e-ISSN 2353-3188, (B 13 pkt)
Rok wydania2014
Nr3(27)
Paginacja227-242
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.75
Słowa kluczowe w języku polskimSlow turystka, Globalizacja, Zachowania konsumenta, Społeczeństwo informacyjne
Słowa kluczowe w języku angielskimSlow tourism, Globalization, Consumer behaviour, Information society
Streszczenie w języku polskimArtykuł ma charakter teoretyczny i prezentuje przegląd trendów w popycie tury-stycznym związanych ze zjawiskiem globalizacji, w szczególności z powstawaniem tzw. społeczeństwa informacyjnego. Analizując wpływ globalizacji na zachowania konsumentów, szczególną uwagę zwrócono na dwa przeciwstawne zjawiska: z jednej strony jest to standaryzacja charakteryzująca się postępującą unifikacją stylów życia i wzorców konsumpcji, z drugiej strony - indywidualizacja polegająca na zauważalnym wzroście indywidualnych wymagań klientów. Zmiany charakteryzujące zachowania konsumentów w dobie globalizacji dotyczą przede wszystkim takich zjawisk, jak: prosumpcja, współkonsumpcja i tzw. slow tourism, które zostaną omówione w niniejszym artykule.
URL http://www.wzieu.pl/zn/807/ZN_807.pdf
Językpl polski
Punktacja (całkowita)13
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 9.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 13.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?