Senior Consumer Behaviour - Worldwide Research Areas Versus Polish Ones

Tomasz Olejniczak

Abstract

The dynamic demographic changes characterised by population ageing are a significant factor determining the interests of economists. The importance of the senior citizen segment in various dimensions (economic, social) is currently underlined in both scientific and popular publications. In Poland the area of senior consumer behaviour is becoming an increasingly popular topic among many researchers and in research institutes. However, the research areas discussed in Poland are often different from the ones discussed in other countries. The aim of this article is to specify the research areas present in the approaches of researchers worldwide (mostly in the US and Western Europe) versus the ones in Poland.
Autor Tomasz Olejniczak (WT / KMP)
Tomasz Olejniczak
- Katedra Marketingu Produktu
Inne wersje tytułuZachowania konsumentów seniorów - porównanie światowych nurtów z polskimi
Tytuł czasopisma/seriiActa Scientiarum Polonorum. Seria: Oeconomia, ISSN 1644-0757, (B 15 pkt)
Rok wydania2016
Tom15
Nr4
Paginacja127-135
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimkonsument senior, zachowania konsumentów
Słowa kluczowe w języku angielskimsenior consumers, consumer behaviour
Streszczenie w języku polskimDynamiczne zmiany demograficzne polegające na starzeniu się społeczeństw istotnie determinują zainteresowania ekonomistów. Znaczenie segmentu konsumentów seniorów w różnym wymiarze (ekonomicznym, społecznym) podkreśla się obecnie we wszystkich publikacjach zarówno naukowych, jak i tych o charakterze publicystycznym. W Polsce obszar zachowań konsumentów seniorów staje się coraz częściej podejmowanym tematem w rozważaniach instytutów naukowych i wielu niezależnych badaczy. Obszary podejmowanych badań w Polsce są nierzadko odmienne od tematów badań realizowanych w innych krajach. Celem artykułu jest porównanie obecnych nutów badawczych z różnych stron świata (przede wszystkim w USA i krajach Europy Zachodniej) z podejściem badaczy w Polsce.
URL http://acta_oeconomia.sggw.pl/wp-content/uploads/Acta_Oeconomia_15_4_2016.pdf
Języken angielski
Punktacja (całkowita)15
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 15.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 15.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*1 (2020-09-18)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?