Senior Consumer Behaviour - Worldwide Research Areas Versus Polish Ones

Tomasz Olejniczak

Abstract

The dynamic demographic changes characterised by population ageing are a significant factor determining the interests of economists. The importance of the senior citizen segment in various dimensions (economic, social) is currently underlined in both scientific and popular publications. In Poland the area of senior consumer behaviour is becoming an increasingly popular topic among many researchers and in research institutes. However, the research areas discussed in Poland are often different from the ones discussed in other countries. The aim of this article is to specify the research areas present in the approaches of researchers worldwide (mostly in the US and Western Europe) versus the ones in Poland.
Author Tomasz Olejniczak (WT / KMP)
Tomasz Olejniczak,,
- Department of Product Marketing
Other language title versionsZachowania konsumentów seniorów - porównanie światowych nurtów z polskimi
Journal seriesActa Scientiarum Polonorum. Seria: Oeconomia, ISSN 1644-0757, (B 15 pkt)
Issue year2016
Vol15
No4
Pages127-135
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishkonsument senior, zachowania konsumentów
Keywords in Englishsenior consumers, consumer behaviour
Abstract in PolishDynamiczne zmiany demograficzne polegające na starzeniu się społeczeństw istotnie determinują zainteresowania ekonomistów. Znaczenie segmentu konsumentów seniorów w różnym wymiarze (ekonomicznym, społecznym) podkreśla się obecnie we wszystkich publikacjach zarówno naukowych, jak i tych o charakterze publicystycznym. W Polsce obszar zachowań konsumentów seniorów staje się coraz częściej podejmowanym tematem w rozważaniach instytutów naukowych i wielu niezależnych badaczy. Obszary podejmowanych badań w Polsce są nierzadko odmienne od tematów badań realizowanych w innych krajach. Celem artykułu jest porównanie obecnych nutów badawczych z różnych stron świata (przede wszystkim w USA i krajach Europy Zachodniej) z podejściem badaczy w Polsce.
URL http://acta_oeconomia.sggw.pl/wp-content/uploads/Acta_Oeconomia_15_4_2016.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)15
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 15.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 15.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2021-06-09)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?