Opcyjne budżetowanie kapitałowe narzędziem społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw

Dawid Garstecki

Abstract

An increase in the value of a company can be the result of a number of factors, one of them being implemented investment projects. Before any implementation, each investment project is subject to a preliminary cost-effectiveness assessment, which is part of capital budgeting. Nowadays two approaches to capital budgeting can be observed: traditional and option contracts. In the traditional approach risk is regarded as a threat to the investment, while in the options approach it is viewed as an opportunity to increase its profitability. According to the idea of corporate social responsibility, every decision, including investment decisions, should be considered not only from the point of view of maximizing short-term profit and long-term value, but also from the point of view of its impact on the social, economic and environmental context in which the company operates. The aim of this article is to prove the thesis that real options capital budgeting can be one of the tools of corporate social responsibility
Author Dawid Garstecki (WZ / KR)
Dawid Garstecki,,
- Department of Accounting
Other language title versionsReal Options as a Corporate Social Responsibility Tool
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2015
Vol3
No1
Pages36-54
Publication size in sheets0.65
Keywords in PolishOpcje rzeczywiste, Budżetowanie, Społeczna odpowiedzialność biznesu
Keywords in EnglishReal options, Budgeting, Corporate Social Responsibility (CSR)
Abstract in Polishstreszcz., summ. Abstrakt Na wzrost wartości przedsiębiorstwa wpływ ma wiele czynników, a jednym z nich są realizowane projekty inwestycyjne. Każdy projekt inwestycyjny zanim zostanie wdrożony, podlega wstępnej ocenie opłacalności, co stanowi przedmiot budżetowania kapitałowego. Współcześnie obserwuje się dwa rodzaje podejścia do budżetowania kapitałowego - tradycyjne oraz opcyjne. Ryzyko w podejściu tradycyjnym uznawane jest jako zagrożenie dla realizowanej inwestycji, a w podejściu opcyjnym jako szansa na zwiększenie jej opłacalności. Zgodnie z ideą społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw każda decyzja, w tym także decyzja inwestycyjna, powinna być rozpatrywana nie tylko z punktu widzenia maksymalizacji zysku w krótkim okresie i wartości w długim okresie, ale także z punktu widzenia jej wpływu na otoczenia społeczne, ekonomiczne i środowiskowe, w którym przedsiębiorstwo gospodaruje. Celem artykułu jest udowodnienie tezy, że opcyjne budżetowanie kapitałowe może być jednym z narzędzi społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202015/03_garstecki.pdf
Languagepl polski
File
03_garstecki.pdf 1.7 MB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?