Idea zrównoważonego rozwoju rolnictwa w dobie konkurencyjności

Bazyli Czyżewski , Agnieszka Brelik

Abstract

The paper reviews the concept of a sustainable development, indicating its vario-us dimensions. The assumed starting point for the deliberations was demonstrating the similarities between sustainable development and sustainable agriculture. The objective of the paper is conceptualizing a sustainable agriculture in Poland. The following research methods were employed in the present research: monographic and descriptive methods, analysis and synthesis, and induction and deduction. Findings of foreign scientists were also used in the research. The analysis of the condition of agriculture takes into consideration the main changes that occurred in the course of 2009–2012. They were presented on the grounds of the data of the Main Statistical Office from statistical yearbooks and reports of agricultural censuses results.
Author Bazyli Czyżewski (WE / KEiRK)
Bazyli Czyżewski,,
- Department of Education and Personnel Development
, Agnieszka Brelik - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (ZUT), MNiSW [80]
Agnieszka Brelik,,
-
Other language title versionsIdea of Sustainable Development of Agriculture in the Ageof Competitiveness
Pages43-53
Publication size in sheets0.5
Book Polcyn Jan, Mierzejewski Donat (eds.): Gospodarka w warunkach integracji europejskiej, Czwartki u Ekonomistów, vol. 2, 2014, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) w Pile, ISBN 978-83-62617-46-3, [978-83-62617-33-3], 206 p.
Keywords in Polish rozwój zrównoważony, rolnictwo, konkurencyjność
Keywords in Englishsustainable development, competitiveness, agriculture
Abstract in PolishW pracy przedstawiono koncepcję zrównoważonego rozwoju, wskazując jego różne wymiary. Punktem wyjścia do rozważań było wykazanie zależności między zrównoważonym rozwojem i zrównoważonym rolnictwem. Celem pracy była konceptualizacja zrównoważonego rolnictwa w Polsce. W pracy zastosowano następujące metody badawcze: metody monograficzne i opisowe, analizy i syntezy, indukcji i dedukcji. W analizie sytuacji rolnictwa uwzględniono główne zmiany, jakie zaszły w latach 2009–2012, przedstawiono je na podstawie danych GUS zawartych w rocznikach statystycznych i opracowaniach wyników z powszechnych spisów rolnych.
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 10-01-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?