Zalety i wady amerykańskiej spółki typu S z perspektywy małego przedsiębiorstwa

Małgorzata Hybka

Abstract

The aim of this article is to evaluate the American S corporation regulations from the small business perspective. It overviews pros and cons of this corporation, while taking into account both tax and non-tax factors. The article characterizes types of business entities in the United States and indicates conditions to be met and maintained for a corporation to be eligible for S corporation status. Moreover it presents the number of American S corporations by major industry and contains an analysis of their receipts and net income.
Autor Małgorzata Hybka (WE / KFP)
Małgorzata Hybka
- Katedra Finansów Publicznych
Inne wersje tytułuAdvantages and disadvantages of american s corporations from the small business perspective
Tytuł czasopisma/seriiZeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług, ISSN 1640-6818, e-ISSN 1896-382X, [2353-2866], (B 8 pkt)
Rok wydania2015
Nr116
Paginacja62-72
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.6
Słowa kluczowe w języku polskimmałe przedsiębiorstwo, formy prawne działalności gospodarczej, federalny podatek dochodowy, optymalizacja podatkowa, USA
Słowa kluczowe w języku angielskimsmall business, types of business entity, federal income tax, tax optimization, USA
Streszczenie w języku polskimCelem artykułu jest ocena atrakcyjności amerykańskiej spółki typu S jako formy prawnej prowadzenia niewielkiej działalności gospodarczej. Określono w nim zalety i wady tej spółki zarówno z podatkowego, jak i pozapodatkowego punktu widzenia. Wymieniono i scharakteryzowano także formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej w USA oraz wskazano warunki jakie musi spełnić przedsiębiorca, aby prowadzić działalność w formie spółki typu S. Ponadto określono strukturę amerykańskich przedsiębiorstw według formy prawnej, liczbę spółek typu S według sekcji działalności gospodarczej oraz wysokość ich przychodów i dochodów do opodatkowania
URL http://www.wzieu.pl/zn/848/ZN_848.pdf
Językpl polski
Punktacja (całkowita)8
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 8.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 8.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Tytuł numeruMikrofirma 2015. Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?