Zalety i wady amerykańskiej spółki typu S z perspektywy małego przedsiębiorstwa

Małgorzata Hybka

Abstract

The aim of this article is to evaluate the American S corporation regulations from the small business perspective. It overviews pros and cons of this corporation, while taking into account both tax and non-tax factors. The article characterizes types of business entities in the United States and indicates conditions to be met and maintained for a corporation to be eligible for S corporation status. Moreover it presents the number of American S corporations by major industry and contains an analysis of their receipts and net income.
Author Małgorzata Hybka (WE / KFP)
Małgorzata Hybka,,
- Department of Public Finance
Other language title versionsAdvantages and disadvantages of american s corporations from the small business perspective
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług, ISSN 1640-6818, e-ISSN 1896-382X, [2353-2866], (B 8 pkt)
Issue year2015
No116
Pages62-72
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishmałe przedsiębiorstwo, formy prawne działalności gospodarczej, federalny podatek dochodowy, optymalizacja podatkowa, USA
Keywords in Englishsmall business, types of business entity, federal income tax, tax optimization, USA
Abstract in PolishCelem artykułu jest ocena atrakcyjności amerykańskiej spółki typu S jako formy prawnej prowadzenia niewielkiej działalności gospodarczej. Określono w nim zalety i wady tej spółki zarówno z podatkowego, jak i pozapodatkowego punktu widzenia. Wymieniono i scharakteryzowano także formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej w USA oraz wskazano warunki jakie musi spełnić przedsiębiorca, aby prowadzić działalność w formie spółki typu S. Ponadto określono strukturę amerykańskich przedsiębiorstw według formy prawnej, liczbę spółek typu S według sekcji działalności gospodarczej oraz wysokość ich przychodów i dochodów do opodatkowania
URL http://www.wzieu.pl/zn/848/ZN_848.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruMikrofirma 2015. Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?