Valorisation of oilseed cakes as a source of unsaturated fatty acids in the light of sustainable development policy

Urszula Samotyja

Abstract

n/a
Author Urszula Samotyja (WT / KTAS)
Urszula Samotyja,,
- Department of Food Commodity Science
Pages101-109
Publication size in sheets0.5
Book Salerno-Kochan Renata (eds.): Nauki o zarządzaniu i jakości wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju , Towaroznawstwo w badaniach i praktyce, 2019, Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7789-592-4, 200 p.
Keywords in Polishzrównoważona produkcja żywności, wykorzystanie pozostałości poprodukcyjnych, składniki prozdrowotne, jakość życia, jakość żywności
Keywords in Englishby-products, sustainable food production, valorisation of food processing residues, health-promoting compounds, quality of life, food quality
Languageen angielski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 27-04-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?