Company's CSR Activities Addressed to Its Employees - Diffusion of CSR to Customers by Employees

Tomasz Wanat , Magdalena Stefańska

Abstract

CSR is a concept of a constantly growing significance in companies' strategies. The benefits of the implementation of CSR in the relationships between companies and their stakeholders are a strong reason why businesses should more diligently analyze the results of their initiatives and select the best CSR tools for building relations with their stakeholders. The objective of this article is to clarify the significance of CSR in the internal relations within an organization - between employers and employees, as well as to present the diffusion of the effect of CSR to contacts with customers. To achieve this aim, the results of a survey conducted on a purposive sample of employees of a retail chain have been used. The research was conducted within the project financed with the resources of the National Center of Science, granted on the basis of the decision no. DEC-2011/03/B/HS4/03576. The method of bootstrapping was used in this study. The obtained results allow us for a conclusion that the diffusion of CSR to customers by employees may be caused by the CSR activity of a retailer. It should be pointed out that this diffusion is conditioned by a change in the retailer's image. Only after this image is improved in the eyes of employees, are they likely to diffuse this positive image to consumers.
Author Tomasz Wanat (WZ / KSM)
Tomasz Wanat,,
- Department of Marketing Strategies
, Magdalena Stefańska (WZ / KSM)
Magdalena Stefańska,,
- Department of Marketing Strategies
Other language title versionsDziałania CSR kierowane do pracowników - dyfuzja CSR na klientów za pośrednictwem pracowników
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2015
No 387
Pages180-190
Publication size in sheets0.7
Keywords in PolishCSR, pracownicy, dyfuzja działań CSR, bootstrapping
Keywords in EnglishCSR, employees, CSR activity diffusion, bootstrapping
Abstract in PolishCelem artykułu jest wyjaśnienie znaczenia CSR w relacjach wewnątrz organizacji - pomiędzy pracownikami a pracodawcami oraz przeniesienia efektów CSR wobec pracowników na ich kontakty z nabywcami. W tym celu odwołano się do wyników badań przeprowadzonych na celowo dobranej próbie pracowników sieci sklepów w Polsce. Badania przeprowadzono w ramach projektu sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/03/B/HS4/03576. W opracowaniu posłużono się metodą bootstrapingu. Uzyskane wyniki pozwoliły sformułować wnioski, że dyfuzja działań CSR przez pracowników na rzecz klientów może być wywołana przez działania CSR jednostki handlowej. Przy czym pośrednio wpływają nań zmiany w postrzeganiu wizerunku firmy handlowej. Dopiero poprawa wizerunku firmy wśród pracowników zachęca ich do dyfuzji działań CSR nakierowanych na nabywców.
DOIDOI:10.15611/pn.2015.387.15
Languageen angielski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-09-09)
Additional fields
Tytuł numeruSocial Responsibility of Organizations Directions of Changes
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?