Zależność asymptotyczna indeksów sektorowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Krzysztof Echaust

Abstract

The modeling of the dependence between financial instruments is a fundamental task for investors in the process of risk measurement and creating their portfolios. Most of them focus on the correlation coefficient as a basic measure of the dependence. But it is not the suitable measure when the dependence between extreme price movements on the financial markets is analyzed. The work contains the empirical results concerning the asymptotic dependence of ten sector indices listed on the Warsaw Stock Exchange in the period of 2011–2016. As a research tool the nonparametric estimator of tail dependence followed from Extreme Value Theory is used. The results indicate that sector indices, excluding the fuel sector, are asymptotically independent when the right tails of bivariate distributions are considered, and it is documented here, that statistically significant asymptotic dependence exists when extreme negative returns are taken into account.
Author Krzysztof Echaust (WIiGE / KBO)
Krzysztof Echaust,,
- Department of Operations Research
Other language title versionsAsymptotic Dependence of Sector Indices Listed on The Warsaw Stock Exchange
Pages77-87
Publication size in sheets0.5
Book Wieteska Stanisław, Burzyńska Dorota (eds.): Granice finansów XXI wieku : Finanse publiczne, rynek finansowy, finanse przedsiębiorstw, 2017, Uniwersytet Łódzki, ISBN 978-83-8088-792-3, 269 p.
Keywords in Polish zależność asymptotyczna, wartości ekstremalne, ogony rozkładu, indeksy sektorowe GPW
Keywords in Englishasymptotic dependence, extreme returns, fat tails, stock market sector indices
Abstract in PolishModelowanie zależności między instrumentami finansowymi jest podstawowym zadaniem inwestorów w procesie pomiaru ryzyka i konstrukcji ich portfeli. Większość z nich koncentruje się na współczynniku korelacji jako podstawowej mierze zależności. Nie jest on jednak właściwą miarą, gdy analizowana jest zależność pomiędzy ekstremalnymi zmianami cen na rynkach finansowych. Praca zawiera wyniki badań nad zależnością asymptotyczną dziesięciu indeksów branżowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2011–2016. Jako narzędzie badawcze wykorzystano nieparametryczny estymator współczynnika zależności w ogonie rozkładu dwuwymiarowego. Wyniki badań wskazują, że indeksy sektorowe poza sektorem paliwowym wykazują w większości przypadków brak zależności asymptotycznej dodatnich stóp zwrotu, podczas gdy ekstremalne ujemne stopy zwrotu, poza sektorem telekomunikacyjnym, charakteryzują się istotną zależnością asymptotyczną.
DOIDOI:10.18778/8088-792-3.08
URL http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/23873
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 11-03-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?