Transakcyjne ryzyko kursowe a cele działalności osłonowej przedsiębiorstw niefinansowych

Piotr Wybieralski

Abstract

The article focuses on the one of financial risks that appears in the normal course of business conduct in the foreign markets, namely the currency risk. The different definitions and forms of currency risk are described and an example analysis of long position in foreign currency is presented. In this regard the different aims of hedge strategies are mentioned, which are crucial for currency risk management effectiveness.
Author Piotr Wybieralski (WGM / KFM)
Piotr Wybieralski,,
- Department of International Finance
Other language title versionsCurrency Risk Management in Terms of Different Aims of Hedging Strategies
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2014
No65
Pages783-790
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishryzyko kursowe, strategie osłonowe, zarządzanie ryzykiem kursowym
Keywords in Englishforeign exchange risk, shielding strategies, management of foreign exchange risk
Abstract in PolishW opracowaniu skoncentrowano się na problematyce transakcyjnego ryzyka kursowego w ramach bieżącej działalności gospodarczej podmiotów funkcjonujących na rynkach zagranicznych. Wskazano na wybrane definicje i formy ryzyka kursowego oraz przedstawiono schemat ryzyka transakcyjnego w przypadku pozycji długiej w walucie obcej. W kontekście podejmowania ewentualnych działań osłonowych, zwrócono uwagę na właściwe określenie celu strategii zabezpieczających, zarówno w kontekście niedopasowania aktywów i pasywów narażonych na ryzyko, jak też transakcji planowanych, a jeszcze niezaksięgowanych, co jest jednym z kluczowych czynników determinujących skuteczność całego procesu zarządzania ryzykiem kursowym.
URL http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/65-2014/FRFU-65-783.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 10-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 10-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruZarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?