Kompetencje studentów o różnych motywach studiowania w kontekście kształtowania kariery zawodowej

Magdalena Andrałojć

Abstract

The aim of the article is to address the question how students who have different motivation to study access the level of their competences in comparison with the labour market needs. The discussion is carried out in the context of career development theory and decision making process. Nowadays, when the differences in perceiving the work between young people (generation Y) and experienced ones (generation X) are growing, it is particularly important to understand the decision making process of young people entering the labour market. In empirical part of the article the data from KdG project were used. The project has been running since 2010 at the Poznan University of Economics.
Author Magdalena Andrałojć (WE / KPiPS)
Magdalena Andrałojć,,
- Department of Labour and Social Policy
Other language title versionsCompetences and Motivation of Students with Various Study Motives in the Professional Career Planning Context
Journal seriesEdukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, ISSN 1734-087X, (B 12 pkt)
Issue year2014
Vol32
No2
Pages181-194
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishmotywy studiowania, kompetencje studentów, luka kompetencyjna, rozwój kariery, „Kadry dla Gospodarki”
Keywords in Englishmotives to study, student’s competences, career development
Abstract in PolishCelem artykułu jest odpowiedź na pytanie, jak studenci o różnych motywach studiowania oceniają poziom dopasowania swoich kompetencji do potrzeb rynku pracy. Dyskusję osa- dzono w tematyce kształtowania kariery zawodowej i dokonywanych przez młode osoby wyborów na rynku pracy. Zrozumienie dokonywanych przez studentów wyborów jest szczególnie ważne w sytuacji pogłębiających się różnic w traktowaniu pracy przez osoby młode (pokolenie Y) oraz doświadczone (pokolenie X). Do przeprowadzenia analizy wyko- rzystano dane zebrane w ramach projektu "Kadry dla Gospodarki" w roku akademickim 2011/2012. Projekt realizowany jest na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu od 2010 roku.
DOIDOI:10.5604/01.3001.0009.4629
URL https://eeim.kwartalnik.com.pl/resources/html/article/details?id=138782&language=pl
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?