Kompetencje studentów o różnych motywach studiowania w kontekście kształtowania kariery zawodowej

Magdalena Andrałojć

Abstract

The aim of the article is to address the question how students who have different motivation to study access the level of their competences in comparison with the labour market needs. The discussion is carried out in the context of career development theory and decision making process. Nowadays, when the differences in perceiving the work between young people (generation Y) and experienced ones (generation X) are growing, it is particularly important to understand the decision making process of young people entering the labour market. In empirical part of the article the data from KdG project were used. The project has been running since 2010 at the Poznan University of Economics.
Autor Magdalena Andrałojć (WE / KPiPS)
Magdalena Andrałojć
- Katedra Pracy i Polityki Społecznej
Inne wersje tytułuCompetences and Motivation of Students with Various Study Motives in the Professional Career Planning Context
Tytuł czasopisma/seriiEdukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, ISSN 1734-087X, (B 12 pkt)
Rok wydania2014
Tom32
Nr2
Paginacja181-194
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.65
Słowa kluczowe w języku polskimmotywy studiowania, kompetencje studentów, luka kompetencyjna, rozwój kariery, „Kadry dla Gospodarki”
Słowa kluczowe w języku angielskimmotives to study, student’s competences, career development
Streszczenie w języku polskimCelem artykułu jest odpowiedź na pytanie, jak studenci o różnych motywach studiowania oceniają poziom dopasowania swoich kompetencji do potrzeb rynku pracy. Dyskusję osa- dzono w tematyce kształtowania kariery zawodowej i dokonywanych przez młode osoby wyborów na rynku pracy. Zrozumienie dokonywanych przez studentów wyborów jest szczególnie ważne w sytuacji pogłębiających się różnic w traktowaniu pracy przez osoby młode (pokolenie Y) oraz doświadczone (pokolenie X). Do przeprowadzenia analizy wyko- rzystano dane zebrane w ramach projektu "Kadry dla Gospodarki" w roku akademickim 2011/2012. Projekt realizowany jest na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu od 2010 roku.
DOIDOI:10.5604/01.3001.0009.4629
URL https://eeim.kwartalnik.com.pl/resources/html/article/details?id=138782&language=pl
Językpl polski
Punktacja (całkowita)12
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 6.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 12.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?