Postrzeganie samochodów o różnych cechach antropomorficznych w zależności od płci i nastroju

Tomasz Wanat , Daniel Bar-Tal

Abstract

Some products may resemble people or human behaviour. This may cause in case of consumers activating of the processes of anthropomorphization. An aim of the article is to define how the gender and mood of people affect the repception of attractiveness of cars with different types of anthropomorphic features. In order to achieve this goal the authors carried out a survey based on an experiment. The survey findings show that the respondents' mood differentiate perception of the anthropomorphic car within the gender. Women in good humour were evaluating the anthropomorphic car expressing negative emotions much less positively than men. However, there was not revealed any impact of other interactions between variables on perception of anthropomorphic cars.
Autor Tomasz Wanat (WZ / KSM)
Tomasz Wanat
- Katedra Strategii Marketingowych
, Daniel Bar-Tal - Ben-Gurion University of the Negev, Izrael
Daniel Bar-Tal
-
Inne wersje tytułuPerception of Cars with Different Anthropomorphic Features Depending on the Gender and Mood
Tytuł czasopisma/seriiHandel Wewnętrzny, ISSN 0438-5403, (B 12 pkt)
Rok wydania2017
Nr2 (367)
Paginacja382-391
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimantropomorfizm, nastrój, preferencje nabywców
Słowa kluczowe w języku angielskim anthropomorphism, mood, purchasers’ preferences
Streszczenie w języku polskimNiektóre produkty mogą przypominać ludzi lub ludzkie zachowania. Powodować to może u konsumentów uaktywnienie się procesów antropomorfizacji. Celem artykułu jest określenie, jak płeć i nastrój ludzi wpływają na postrzeganie atrakcyjności samochodów o różnych typach cech antropomorficznych. Do realizacji tego celu przeprowadzono badanie na planie eksperymentu. Wyniki badania wskazują, że nastrój osób badanych różnicuje postrzeganie antropomorficznego samochodu w ramach płci. Kobiety w dobrym humorze oceniały antropomorficzny samochód wyrażający negatywne emocje dużo mniej pozytywnie niż mężczyźni. Nie wykazano natomiast wpływu pozostałych interakcji między zmiennymi na postrzeganie antropomorficznych samochodów.
URL http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-8d719412-63d0-4a9e-93df-2f07d014e234/c/IBRKK-handel_wew_2-2017.382-391.pdf
Językpl polski
Punktacja (całkowita)12
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 12.0, 20-04-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?