Postrzeganie samochodów o różnych cechach antropomorficznych w zależności od płci i nastroju

Tomasz Wanat , Daniel Bar-Tal

Abstract

Some products may resemble people or human behaviour. This may cause in case of consumers activating of the processes of anthropomorphization. An aim of the article is to define how the gender and mood of people affect the repception of attractiveness of cars with different types of anthropomorphic features. In order to achieve this goal the authors carried out a survey based on an experiment. The survey findings show that the respondents' mood differentiate perception of the anthropomorphic car within the gender. Women in good humour were evaluating the anthropomorphic car expressing negative emotions much less positively than men. However, there was not revealed any impact of other interactions between variables on perception of anthropomorphic cars.
Author Tomasz Wanat (WZ / KSM)
Tomasz Wanat,,
- Department of Marketing Strategies
, Daniel Bar-Tal - Ben-Gurion University of the Negev, Izrael
Daniel Bar-Tal,,
-
Other language title versionsPerception of Cars with Different Anthropomorphic Features Depending on the Gender and Mood
Journal seriesHandel Wewnętrzny, ISSN 0438-5403, (B 12 pkt)
Issue year2017
No2 (367)
Pages382-391
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishantropomorfizm, nastrój, preferencje nabywców
Keywords in English anthropomorphism, mood, purchasers’ preferences
Abstract in PolishNiektóre produkty mogą przypominać ludzi lub ludzkie zachowania. Powodować to może u konsumentów uaktywnienie się procesów antropomorfizacji. Celem artykułu jest określenie, jak płeć i nastrój ludzi wpływają na postrzeganie atrakcyjności samochodów o różnych typach cech antropomorficznych. Do realizacji tego celu przeprowadzono badanie na planie eksperymentu. Wyniki badania wskazują, że nastrój osób badanych różnicuje postrzeganie antropomorficznego samochodu w ramach płci. Kobiety w dobrym humorze oceniały antropomorficzny samochód wyrażający negatywne emocje dużo mniej pozytywnie niż mężczyźni. Nie wykazano natomiast wpływu pozostałych interakcji między zmiennymi na postrzeganie antropomorficznych samochodów.
URL http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-8d719412-63d0-4a9e-93df-2f07d014e234/c/IBRKK-handel_wew_2-2017.382-391.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 20-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?