Istota koncepcji smart city. Aktywność miasta Poznania na drodze do smart city

Ewa Łaźniewska

Abstract

Zarys treści: Dyskusja w zakresie podejścia do definiowania inteligentnego miasta jest w literaturze ciągle aktualna (Moustaka i in. 2018, de Falco i in. 2019). Autorzy bardzo różnorodnie określają ramy koncepcji. Jednym z czynników, który ma wpływ na tę różnorodność podejść, jest kwestia ciągle przyspieszającego rozwoju nowych technologii, przez co koncepcja ma charakter ewolucyjny (Mora, Deakin 2019). Innym ważnym czynnikiem oddziałującym na różne podejścia do definiowania problemu jest cała gama możliwości zindywidualizowania definicji w odniesieniu do wybranego przypadku miasta, co jest konieczne, bo miasta różnią się od siebie nie tylko problemami, ale możliwościami technologicznymi ich rozwiązywania. Samorządy starają się stworzyć własne rozwiązania, które często powstają jako połączenie tzw. dobrych praktyk, uważanych za wzorcowe w Europie, np. przypadki Wiednia czy Barcelony (Mora i in. 2019) oraz własnych wizji rozwojowych. Nie wszystkie miasta w jednakowym stopniu są przygotowane do przyjęcia rozwiązań charakterystycznych dla smart city. Ten problem został zbadany przez autorkę, a wyniki ankiet przedstawione w empirycznej części artykułu na przykładzie miasta Poznania. Różnorodne czynniki wpływają na dużą dynamikę w formułowaniu koncepcji, co powoduje, że jest to niezmiernie intersujące pole badawcze. Celem artykułu jest próba syntezy różnych podejść do definiowania inteligentnego miasta oraz wskazanie na ich wspólne cechy. Z kolei celem założonym w części empirycznej jest pokazanie stanu gotowości miasta Poznania do przyjęcia rozwiązań typu smart city. Podstawową tezą artykułu jest stwierdzenie, że koncepcja smart city jest silnie związana z postępem technologicznym i w miarę rozwoju technologii pojawiają się nowe obszary aktywności miasta, które mogą być przez nią wdrażane. Pojęcie miasta inteligentnego może być różnorodnie definiowane, ponieważ każdy ekosystem ma swoją specyfikę i możliwości wsparcia rozwoju w zakresie transportu ludzi i towarów, przeciwdziałania smogowi, przeciwdziałania zmianom klimatycznym i innych rozwiązań z obszaru np. turystyki.
Author Ewa Łaźniewska (WE / KPGiS)
Ewa Łaźniewska,,
- Department of Economic and Local Government Policy
Journal seriesRozwój Regionalny i Polityka Regionalna, [Regional Development and Regional Policy], ISSN 1898-8326, e-ISSN 2353-1428, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
No48
Pages105-117
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishsmart city, rozwój miasta, inteligentne technologie, samorząd, smart collaboration, Poznań
Keywords in Englishsmart city, IoT, Geography of Innovation Sustainability, territorial capital, regional economy, competitiveness, Poznań
DOIDOI:10.14746/rrpr.2019.48.07
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 24-06-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?