Istota koncepcji smart city. Aktywność miasta Poznania na drodze do smart city

Ewa Łaźniewska

Abstract

Zarys treści: Dyskusja w zakresie podejścia do definiowania inteligentnego miasta jest w literaturze ciągle aktualna (Moustaka i in. 2018, de Falco i in. 2019). Autorzy bardzo różnorodnie określają ramy koncepcji. Jednym z czynników, który ma wpływ na tę różnorodność podejść, jest kwestia ciągle przyspieszającego rozwoju nowych technologii, przez co koncepcja ma charakter ewolucyjny (Mora, Deakin 2019). Innym ważnym czynnikiem oddziałującym na różne podejścia do definiowania problemu jest cała gama możliwości zindywidualizowania definicji w odniesieniu do wybranego przypadku miasta, co jest konieczne, bo miasta różnią się od siebie nie tylko problemami, ale możliwościami technologicznymi ich rozwiązywania. Samorządy starają się stworzyć własne rozwiązania, które często powstają jako połączenie tzw. dobrych praktyk, uważanych za wzorcowe w Europie, np. przypadki Wiednia czy Barcelony (Mora i in. 2019) oraz własnych wizji rozwojowych. Nie wszystkie miasta w jednakowym stopniu są przygotowane do przyjęcia rozwiązań charakterystycznych dla smart city. Ten problem został zbadany przez autorkę, a wyniki ankiet przedstawione w empirycznej części artykułu na przykładzie miasta Poznania. Różnorodne czynniki wpływają na dużą dynamikę w formułowaniu koncepcji, co powoduje, że jest to niezmiernie intersujące pole badawcze. Celem artykułu jest próba syntezy różnych podejść do definiowania inteligentnego miasta oraz wskazanie na ich wspólne cechy. Z kolei celem założonym w części empirycznej jest pokazanie stanu gotowości miasta Poznania do przyjęcia rozwiązań typu smart city. Podstawową tezą artykułu jest stwierdzenie, że koncepcja smart city jest silnie związana z postępem technologicznym i w miarę rozwoju technologii pojawiają się nowe obszary aktywności miasta, które mogą być przez nią wdrażane. Pojęcie miasta inteligentnego może być różnorodnie definiowane, ponieważ każdy ekosystem ma swoją specyfikę i możliwości wsparcia rozwoju w zakresie transportu ludzi i towarów, przeciwdziałania smogowi, przeciwdziałania zmianom klimatycznym i innych rozwiązań z obszaru np. turystyki.
Autor Ewa Łaźniewska (WE / KPGiS)
Ewa Łaźniewska
- Katedra Polityki Gospodarczej i Samorządowej
Tytuł czasopisma/seriiRozwój Regionalny i Polityka Regionalna, [Regional Development and Regional Policy], ISSN 1898-8326, e-ISSN 2353-1428, (N/A 20 pkt)
Rok wydania2019
Nr48
Paginacja105-117
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.6
Słowa kluczowe w języku polskimsmart city, rozwój miasta, inteligentne technologie, samorząd, smart collaboration, Poznań
Słowa kluczowe w języku angielskimsmart city, IoT, Geography of Innovation Sustainability, territorial capital, regional economy, competitiveness, Poznań
DOIDOI:10.14746/rrpr.2019.48.07
Językpl polski
Punktacja (całkowita)20
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 20.0, 24-06-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?