Model systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Marszałkowskim

Elżbieta Szczepankiewicz

Abstract

Purpose - The purpose of this study is to highlight the theoretical model of management control system in units of public sector on the example of the Marshal's Office in Poznan. Design/Methodology/approach - The used research methods: studying literature and regulations, critical analysis of internal documentation in the audited entity. Findings -The article describes the laws and internal regulations and the rules and documents describing the elements of the management control system. Originality/value - The documents and solutions of the Marshal's Office in Poznan and many units have been analyzed. The article presents a theoretical model of management control system in units of public sector.
Author Elżbieta Szczepankiewicz (WZ / KR)
Elżbieta Szczepankiewicz,,
- Department of Accounting
Other language title versionsModel of Management Control System in the Marshal's Office
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2014
No72
Pages211-230
Publication size in sheets0.95
Keywords in Polishkontrola zarządcza, system kontroli zarządczej, procedury kontrolne
Keywords in Englishmanagement control, management control system, control procedures
Abstract in PolishCel - Celem artykułu jest zaprezentowanie teoretycznego modelu systemu kontroli zarządczej w jednostkach sektora publicznego na podstawie dokumentacji i rozwiązań organizacyjnych przyjętych w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu. Metodologia badań - W opracowaniu wykorzystano następujące metody badawcze: studia obowiązujących regulacji, analizę krytyczną dokumentacji wewnętrznej w badanej jednostce oraz wnioskowanie. Wynik - W artykule opisano podstawę formalną wdrożenia oraz zakres, zasady i dokumenty wyznaczające sposób funkcjonowania poszczególnych elementów systemu kontroli zarządczej. Oryginalność/Wartość - Przeprowadzono analizę dokumentów obowiązujących w Urzędzie Marszałkowskim i innych jednostkach oraz zaproponowano model teoretyczny systemu kontroli zarządczej w jednostkach sektora publicznego.
URL http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/72-2014/FRFU-72-211.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*4 (2021-06-12)
Additional fields
Tytuł numeruKontrola zarządcza w praktyce
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?