Determining the Suitability of TTI Indicator in the Supply Chain of Pork

Andrzej Korzeniowski , Ryszard Cierpiszewski

Abstract

Changes in the organization of trade cause changes in the supply of foodstuffs, of meat and meat products among others. There are different systems for meat packing, and getting to know their pros and cons you can choose the package for specific ranges and conditions of transport and storage. Meat has a limited shelf life, causing additional requirements in the supply and sales. In order to ensure food quality and safety regulations have been introduced for the production and marketing and the use of quality management systems. The use of an efficient system for tracking the movement of food also improves consumer safety. The aim of the study is related to the problem of ensuring health safety of meat in the whole of its supply chain. It was decided to investigate the usefulness of temperature and time indicator to monitor the conditions of supply from the manufacturer to the retail market based on the model research and the actual one. The subject of the research was pork packed in OPP foil bags and placed in cardboard boxes, which were then loaded into refrigerated vehicles. It was found that the temperature indicator TTI MonitorMark has demonstrated the usefulness for monitoring temperature during transport and unloading of meat to the shops.
Autor Andrzej Korzeniowski - Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
Andrzej Korzeniowski
-
, Ryszard Cierpiszewski (WT / KTiEPP)
Ryszard Cierpiszewski
- Katedra Towaroznawstwa i Ekologii Produktów Przemysłowych
Inne wersje tytułuOkreślenie przydatności wskaźnika TTI w łańcuchu dostaw mięsa wieprzowego
Tytuł czasopisma/seriiTowaroznawcze Problemy Jakości. Polish Journal of Commodity Science, ISSN 1733-747X, (B 9 pkt)
Rok wydania2016
Nr4 (49)
Paginacja74-80
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimwskaźnik temperatury i czasu (TTI), opakowanie inteligentne, wieprzowina, jakość
Słowa kluczowe w języku angielskimtime-temperature indicator (TTI), intelligent packaging, pork, quality
Streszczenie w języku polskimZmiany w organizacji handlu powodują zmiany w strukturze i podaży wyrobów spożywczych m.in. mięsa i jego przetworów. Istnieją różne systemy pakowania wyrobów mięsnych, a poznanie ich wad i zalet pozwala na wybór optymalnego opakowania dla konkretnych asortymentów oraz warunków transportu i przechowywania. Wyroby mięsne mają często bardzo ograniczony okres przydatności do spożycia co powoduje powstawanie dodatkowych wymagań podczas ich dostaw i sprzedaży. W celu zapewnienia jakości żywności i bezpieczeństwa wprowadza się regulacje prawne dotyczące produkcji i obrotu, a także systemów zarządzania jakością. Również zastosowanie sprawnego systemu śledzenia ruchu i pochodzenia żywności poprawia bezpieczeństwo konsumenta. Cel pracy związany jest z problemem zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mięsa w trakcie łańcucha jego dostaw. Postanowiono zbadać przydatność wskaźnika temperatury i czasu dla monitorowania warunków dostaw od producenta do sklepu detalicznego na podstawie badań modelowych i w warunkach rzeczywistych. Przedmiotem badań było mięso wieprzowe zapakowane do worków z folii OPP i umieszczone w pudłach tekturowych, które zostały następnie załadowane do chłodniczych samochodów dostawczych. Z otrzymanych rezultatów wynika, że wskaźnik temperatury TTI MonitorMark wykazuje przydatność do monitorowania temperatury w czasie transportu i rozładunków mięsa do sklepów.
DOIDOI:10.19202/j.cs.2016.04.07
Języken angielski
Punktacja (całkowita)9
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 9.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 9.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?